Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tilsynet har frokostmøte i Oslo

Difi, ved tilsyn for universell utforming av IKT, held digitaliseringsfrokost om dei lovpålagde krava til universell utforming av nettløysingar og automatar.

Du får høyre om universell utforming i praksis og kva du bør tenke på for å følgje krava til nettsider.

Frokostmøtet er måndag 15. desember kl. 08.30-11.00 i Difi sine lokale på Grev Wedels plass i Oslo. Møtet blir streama.

Møtet er gratis og ope for alle, men særleg retta mot verksemdleiarar, nettredaktørar, utviklarar, designerar og skribentar i privat og offentleg sektor.

Påmelding gjennom Difi sine kurssider.

Universell utforming handlar om å lage løysingar som fungerer for alle. Illustrasjon av skilt, der det eine seier "Velkommen!", mens det andre peiker til særløysingar. Teikna av Christoffer Arendt Aune.

Veiledning

Nettsider

uu-skolen for nettsider

Når du skal lage nettsider, må du følge bestemte krav som nå er lovpålagt. I uu-skolen presenterer vi kravene gjennom eksempler og løsningsforslag. Vi skiller mellom hva som er minimumskrav etter forskriften og hva som anbefales utover dette, men som ikke er lovpålagt. Hver tekst viser til hvilke krav, kalt suksesskriterier, temaet dekker. Standarden er Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Krav til nettløsninger

WCAG 2.0 er en lovpålagt standard i følge forskriften for universell utforming av IKT, og er et godt verktøy for å lage nettsider som er tilgjengelige og brukervennlige for personer med nedsatt funksjonsevne. Ved å følge WCAG 2.0 nivå AA, vil virksomheten oppfylle de pålagte minimumskravene for nettsider i forskriften.

Brukertesting med funksjonshemmede

Brukertesting må til for at nettsider fungerer godt. Mennesker med ulike forutsetninger og behov må teste nettstedet for at det skal bli brukervennlig for alle. Dette er både utfordrende, nyttig og spennende.

Automater

Krav til automater

Automater skal minst utformes i samsvar med ti ulike standarder. Utvalget av standarder skal dekke alle hovedkategorier av nedsatt funksjonsevne, samt hovedkategorier av funksjoner i IKT-automater.

Hvorfor tilgjengelige automater?

Automater har blitt en del av hverdagen til de fleste. Minibanker og billettautomater er kjent for mange, men nå blir automater brukt til selvbetjening på flere og flere områder.

Aktuelt

Nyheter

Invitasjon: Informasjonsmøter om universell utforming av IKT

Jobbar du med nettsider, design eller kommunikasjon? Då er du invitert til gratis informasjonsmøte om dei nye krava til nettsider og kva universell utforming er i praksis. Difi ved tilsyn for universell utforming av IKT inviterer til informasjonsmøter den 17. til 20. november i byane Oslo, Kristiansand, Trondheim og Bergen.

Pressemelding: Betre digital kvalitet med universell utforming av IKT

Alle nettsider og automatar som blir anskaffa etter 1. juli i år skal vere utforma slik at dei kan brukast av flest mogleg. Desse krava gjeld både for private og offentlege verksemder. Alle skal ha lik tilgang på informasjon, også når den er digital. Daglegvarehandel er den største gruppa reglane gjeld for, deretter offentleg administrasjon og helse.

Tilsyn for universell utforming av IKT i Difi vil frå 1. juli kontrollere om regelverket vert følgd.

se alle nyheter

Siste blogginnlegg

Malins hjørne - 76 timar, 4 byar, 20 foredrag, 1 bodskap

Roadshowet om universell utforming av IKT er over. Vi har løfta bodskapen om ein enklare digital kvardag.  Meir enn 400 engasjerte folk møtte opp i Oslo, Kristiansand, Trondheim og Bergen. 

se alle blogginnlegg