Universell utforming

Tilsyn for universell utforming av IKT


Innhold

Merkevarebygging

Enklare digital kvardag for alle

Lag nettløsninger og automater som alle kan bruke, for eksempel eldre, blinde, en som sitter i rullestol, en med brukket arm osv.

Kampanje

Nyeste rapporter og undersøkelser

Tilsynsrapport SpareBank 1 SR-Bank ASA

Rapporten oppsummerer resultata etter kontroll av nettstaden til SpareBank 1 SR-Bank ASA. Tilsynet avdekte eit avvik på området navigasjon. SpareBank 1 SR-Bank ASA arbeider no med ein plan for retting.

Tilsynsrapport NSB AS

Rapporten oppsummerer resultata etter kontroll av nettstaden til NSB AS. Tilsynet avdekte fire avvik på områda navigasjon, kontrast, koding av innhald og tekstalternativ til bilete. NSB AS arbeider no med ein plan for retting.

Tilsynsrapport Sogn og Fjordane fylkeskommune

Rapporten gjer greie for avvika og merknadane som vart avdekt under tilsynet med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Tilsynet er gjennomført som inspeksjon og tema var koding, navigasjon og tekstalternativ på nettstaden.