Hopp til navigasjon Hopp til innhold

uu-skolen for web

Hvis du skal lage websider med tilgjengelig innhold, må du ta hensyn til bestemte krav i WCAG (2.0)-standarden, som nå er lovpålagt.

Denne standarden er nokså teknisk og er ment for designere, utviklere og andre med erfaring innen webutvikling. For å lette forståelsen har vi laget uu-skolen for web, hvor du kan se eksempler og finne løsningsforslag. Løsningsforslagene skiller mellom hva som kreves i forskriften og hva som anbefales ut over lovkravene, for å oppnå best mulig brukervennlighet for alle. 


Lær mer om hvordan du kan lage innhold som oppfyller kravene i vår uu-skole for web.

Tre gamle tretraller. Synlig bildetekst: Hvis barna blir slitne, kan du trille dem rundt i dyreparken. Les mer om dette i artikkeln om bilde og grafikk.

Veiledning

Nettsider

uu-skolen for nettsider

Når du skal lage nettsider, må du følge bestemte krav som nå er lovpålagt. I uu-skolen presenterer vi kravene gjennom eksempler og løsningsforslag. Vi skiller mellom hva som er minimumskrav etter forskriften og hva som anbefales utover dette, men som ikke er lovpålagt. Hver tekst viser til hvilke krav, kalt suksesskriterier, temaet dekker. Standarden er Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Krav til nettløsninger

WCAG 2.0 er en lovpålagt standard i følge forskriften for universell utforming av IKT, og er et godt verktøy for å lage nettsider som er tilgjengelige og brukervennlige for personer med nedsatt funksjonsevne. Ved å følge WCAG 2.0 nivå AA, vil virksomheten oppfylle de pålagte minimumskravene for nettsider i forskriften.

Brukertesting med funksjonshemmede

Brukertesting må til for at nettsider fungerer godt. Mennesker med ulike forutsetninger og behov må teste nettstedet for at det skal bli brukervennlig for alle. Dette er både utfordrende, nyttig og spennende.

Automater

Krav til automater

Automater skal minst utformes i samsvar med ti ulike standarder. Utvalget av standarder skal dekke alle hovedkategorier av nedsatt funksjonsevne, samt hovedkategorier av funksjoner i IKT-automater.

Hvorfor tilgjengelige automater?

Automater har blitt en del av hverdagen til de fleste. Minibanker og billettautomater er kjent for mange, men nå blir automater brukt til selvbetjening på flere og flere områder.

Aktuelt

Nyheter

Invitasjon: Informasjonsmøter om universell utforming av IKT

Jobbar du med nettsider, design eller kommunikasjon? Då er du invitert til gratis informasjonsmøte om dei nye krava til nettsider og kva universell utforming er i praksis. Difi ved tilsyn for universell utforming av IKT inviterer til informasjonsmøter den 17. til 20. november i byane Oslo, Kristiansand, Trondheim og Bergen.

Pressemelding: Betre digital kvalitet med universell utforming av IKT

Alle nettsider og automatar som blir anskaffa etter 1. juli i år skal vere utforma slik at dei kan brukast av flest mogleg. Desse krava gjeld både for private og offentlege verksemder. Alle skal ha lik tilgang på informasjon, også når den er digital. Daglegvarehandel er den største gruppa reglane gjeld for, deretter offentleg administrasjon og helse.

Tilsyn for universell utforming av IKT i Difi vil frå 1. juli kontrollere om regelverket vert følgd.

se alle nyheter

Siste blogginnlegg

Malins hjørne - kva skrifttype kan vi bruke?

Kva skrifttype skal du velje for å sikre at teksten blir mest mogleg leseleg? Det er ingen krav i lovverket om kva skrifttypar du bør bruke, og standarden som er lovpålagd for nettsider, WCAG 2.0, gir ingen fasit. Mange spør oss om dette og vi kan gi deg nokre råd.

se alle blogginnlegg