Universell utforming

Tilsyn for universell utforming av IKT


Innhold

Merkevarebygging

Enklare digital kvardag for alle

Lag nettløsninger og automater som alle kan bruke, for eksempel eldre, blinde, en som sitter i rullestol, en med brukket arm osv.

Kampanje

Nyeste rapporter og undersøkelser

Tilsynsrapport St. Olavs hospital

Rapporten oppsummerer resultata etter kontroll av nettstaden til St. Olavs hospital. Tilsynet avdekte ingen avvik. Det blei gitt merknader på områda navigasjon og koding.

Tilsynsrapport Direktoratet for e-helse

Rapporten gjer greie for avvika som vart avdekt under tilsynet med Direktoratet for e-helse. Inspeksjonen avdekte 3 avvik på områda kontrast, koding og navigasjon. Direktoratet for e-helse jobber no med ein plan for retting.

Tilsynsrapport Scandic Hotels AS - Norge

Rapporten gjer greie for avvika som vart avdekt under tilsynet med Scandic Hotels AS – Norge. Inspeksjonen avdekte 3 avvik på områda kontrast, koding og navigasjon. Det blei gitt ein merknad på alternativ tekst til bilete. Scandic Hotels AS – Norge jobber no med ein plan for retting.