Nyeste rapporter og undersøkelser

Tilsynsrapport Cubus AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Cubus AS. Tilsynet avdekte 2 avvik på områda merking av obligatoriske skjemafelt og kontrast.

Tilsynsrapport Aftenposten AS - revidert

Revidert rapport som gjer greie for resultata etter tilsynet med Aftenposten AS. Tilsynet avdekte 5 avvik og det blei gitt 4 merknader. Resultatet er endra etter nye faktaopplysningar, dialog om tilpassa handheving av krava for mediesektoren og innhald som verksemda har dokumentert ligg utanfor deira kontroll.

Tilsynsrapport Dagbladet AS - revidert

Revidert rapport som gjer greie for resultata etter tilsynet med Dagbladet AS. Tilsynet avdekte 5 avvik og det blei gitt 3 merknader. Resultatet er endra etter nye faktaopplysningar, dialog om tilpassa handheving av krava for mediesektoren og innhald som verksemda har dokumentert ligg utanfor deira kontroll.

Blogg

Blogg

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

GAAD og digital inkludering i krisetider

Den globale krisa med Covid-19 har høgaktualisert det store gapet i den digitale verda mellom dei som har tilgang til digitale kanalar og dei som ikkje har det. GAAD tek opp dette i år.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Slik når du ut med informasjon til alle

Skal nødvendig informasjon nå alle? Ja, det er vi sjølvsagt einige om. Men om du legg ut informasjon berre som lyd eller video på nett utan at du også legg ut det same innhaldet som tekst, så er det mange som ikkje kan få det med seg. Det er viktigare enn nokon gong at innbyggarane får lik tilgang til informasjon og til digitale tenester.