Nyeste rapporter og undersøkelser

Tilsynsrapport Aftenposten AS - revidert

Revidert rapport som gjer greie for resultata etter tilsynet med Aftenposten AS. Tilsynet avdekte 5 avvik og det blei gitt 4 merknader. Resultatet er endra etter nye faktaopplysningar, dialog om tilpassa handheving av krava for mediesektoren og innhald som verksemda har dokumentert ligg utanfor deira kontroll.

Tilsynsrapport Dagbladet AS - revidert

Revidert rapport som gjer greie for resultata etter tilsynet med Dagbladet AS. Tilsynet avdekte 5 avvik og det blei gitt 3 merknader. Resultatet er endra etter nye faktaopplysningar, dialog om tilpassa handheving av krava for mediesektoren og innhald som verksemda har dokumentert ligg utanfor deira kontroll.

Tilsynsrapport Mediehuset Nettavisen AS - revidert

Revidert rapport som gjer greie for resultata etter tilsynet med Mediehuset Nettavisen AS. Tilsynet avdekte 4 avvik og det blei gitt 3 merknader. Resultatet er endra etter nye faktaopplysningar, dialog om tilpassa handheving av krava for mediesektoren og innhald som verksemda har dokumentert ligg utanfor deira kontroll.

Blogg

Blogg

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Vi er tilsynet i nytt direktorat

Frå nyttår er Difi historie, men vi går inn i ei ny og spennande tid og vi gler oss. Deler av Difi og deler av Brønnøysundregistera blir det nye Digitaliseringsdirektoratet, og tilsynet blir ein del av dette.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Treng vi regulering for å oppnå inkludering?

TechShare Pro i London er ein konferanse om tilgjengelegheit og inkluderande design som samlar leiarar frå heile verden, i regi av Google Uk og AbilityNet. Eg deltok i eit panel der vi drøfta om det er "carrot or stick" - gulrot eller pisk - som må til for å nå inkludering og universell utforming.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

No er høyringa om EUs webdirektiv ute

Denne veka vart forslag til gjennomføring av EUs webdirektiv i Norge lagt ut på høyring. Lovforslaget skal gjelde både privat og offentleg sektor. Vi ber spesielt private verksemder om innspel.