Skal du bli god på universell utforming? Da begynner arbeidet lenge før utvikleren har tastet så mye som en kodesnutt eller designeren tegnet en strek. Det begynner i kravspesifikasjonen.

Universell utforming (uu) griper inn i alle deler av nettstedet, og må derfor være en integrert del av kravspesifikasjonen. Et eget kapittel for universell utforming er en dårlig idé når hele nettstedet skal bygge på det som utgangspunkt.

uu må tas med der du skriver om krav til for eksempel:

  • koding og programmering
  • innhold og design
  • funksjoner for sluttbruker
  • navigasjon
  • film og video
  • skjemafunksjonalitet
  • og en god del mer ...

Med andre ord; det meste. Under ser du eksempler fra UDIs kravspesifikasjon på vårt nye nettsted som er under utvikling.

Kode Krav Utdyping av krav
Eksempel på funksjonelle krav knyttet til bruk av nettsiden
B09

En bruker av nettsiden kan navigere og bruke nettsiden effektivt uansett om brukeren foretrekker mus, tastatur, pekeskjerm eller andre mekanismer for navigering.

WCAG 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5

a) En bruker av nettsiden kan enkelt bruke Tab-tasten til å flytte fokus mellom ulike navigasjonselementer på nettsiden slik at det er effektivt å navigere nettsiden med bare tastatur (WCAG 2.4.3).

Navigasjonselementenes plassering og rekkefølge i HTML-koden følger et naturlig og logisk lesemønster slik at Tab-rekkefølgen fremstår som logisk for brukeren.

Merk at kravet ikke er utfyllende og har flere underpunkt.

Beskrivelse av krav
Eksempel fra funksjonelle krav knyttet til redaksjonelt arbeid med nettsiden

c) En redaktør kan enkelt angi språk for deler av løpende tekst som avviker fra hovedspråket på siden.

Dette gjelder for eksempel i tilfeller der man har et sitat eller begrep på engelsk midt inne i en norsk tekst.

Den avvikende teksten skal markeres med attributtet "lang" og riktig språkkode. (Se https://standard.difi.no/hjelp-og-veiledning/bruk-av-spraakkoder-paa-offentlige-nettsider)

Merk at kravet ikke er utfyllende og har flere underpunkt.

Kode Krav Referanse
Eksempel fra generelle krav til standarder, koding og validering
S26 Om automatiske hendelser eller tidsgrenser brukes, varsles brukeren om dette, og det bør finnes en mulighet til å forlenge tidsintervallet WCAG 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 og 3.2.5

Lag en persona for universell utforming

Personas er en velkjent metodikk for å fremskaffe brukerbehov. Bruker du denne metodikken så anbefaler jeg at minst én, gjerne flere, har en type brukerbehov som må løses gjennom universell utforming.

Tenk da på at universell utforming ikke bare handler om at blinde og svaksynte skal kunne bruke løsningen. Nei da, like mye handler det om at brukerne forstår nettstedet gjennom en riktig tilnærming til pedagogiske løsninger, språk og kommunikasjon.

Under er et eksempel på hvordan det pekes tilbake på en persona som er utviklet tidligere i en konseptfase og som har behov som løses gjennom universell utforming.

Krav
Bruk av personas
Brukerhistorie 3 (BRH003) skal utvikles for bruk med leselist og skjermforstørring.
Brukerhistorie 4 (BRH004) skal utvikles for brik med opplesende hjelpemiddel.

Innlegget er delvis basert på Slik blir universell utforming en del av kravspesifikasjonen fra Webetaten.no.

Forfatter

Forfatterinformasjon
Christian Spidsberg
Christian Spidsberg er webredaktør i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.