Når forskriften om universell utforming av IKT nå (endelig) er vedtatt, er det en viktig merkedag. Den presiserer den lovfestede retten til at alle, uansett funksjonsevner, skal ha lik tilgang til IKT-løsninger, både offentlige og private. Kravene for nettsider handler om navigasjon, kontraster, tekstalternativer osv., men i liten grad om innhold og forståelighet.

Forskriften peker på tilgjengelighet jf. minimum AA-nivå i WCAG 2.0-standarden, og når jeg har lest meg gjennom standarden så slår det meg hvor teknisk den er. Og de kravene som handler om innhold og forståelighet, er i hovedsak på AAA-nivå (høyeste nivå).

Men det er jo faktisk slik, at uansett hvor teknisk tilgjengelig en nettside er, så er den ikke tilgjengelig hvis ikke brukeren forstår informasjonen på siden, eller hvis informasjonen er uklar eller vag. I prosjektet Klart språk i staten (ekstern lenke) har vi gjennom flere år jobbet med å bevisstgjøre statlige virksomheter på hvor viktig det er å brukertilpasse sin kommunikasjon med innbyggerne ved å bruke et klart og godt språk.

Klart språk gjelder i alle kanaler og formater, også på nett. Det handler både om rent språklige ting som å bruke aktive setninger, forklare vanskelige ord, skrive kortere setninger osv., men også om hvordan du strukturerer teksten for å gjøre den mer leservennlig, skriver det viktigste først osv. OG det handler selvsagt også om tekststørrelse, kontraster, menystrukturer og andre mer tekniske krav.

Men det henger sammen. Det er jo også slik at det hjelper ikke om du har verdens beste og mest klarspråklige informasjon på nettsiden din, hvis brukeren ikke finner den eller den er uleselig for mange.

Så form og innhold, teknikk og språk, går hånd i hånd og må spille sammen for å få til god tilgjengelighet for alle. Min oppfordring til utviklere og redaktører av nettsider er at dere fremover ikke kun ser på de tekniske kravene som den nye forskriften peker på, men også tenker på selve innholdet. For eksempel:

  • Ikke glem å sette av ressurser til å jobbe med tekstene når dere skal investere i nye nettsider for virksomheten. Bruk tid til å bearbeide tekstene.
  • Tenk på hvem mottakerne er og hva de trenger av informasjon. Dropp det de ikke trenger.
  • Bruk søkeloggen på nettsiden for å finn ut hvilke ord brukerne faktisk søker på. Det er ikke sikkert de bruker det du har skrevet i overskriften. Bytt ut, skriv i parentes, forklar eller lag synonymer som brukerne forstår og bruker selv.
  • Spør brukerne om de forsto informasjonen og juster innholdet underveis.
  • Og ikke minst: brukertest! Husk å ta med oppgaver og spørsmål om innhold og forståelse når du brukertester.

Jeg ser fram til mange flere gode nettsider fremover – med klart språk og tilgjengelig innhold.

Forfatter

Forfatterinformasjon
Anniken Willumsen
Anniken Willumsen er seniorrådgiver i Difi og prosjektleder for "Klart språk i staten"

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.