Difi setter pris på engasjement og debatt omkring temaet universell utforming. Derfor er vi takknemlige for en ekstern gjennomgang av våre nettsider som gir innsyn i forskjellige metoder å teste på, samt synspunkt på hva som er beste praksis når det kommer til utformingen av en nettside.

Anders Ekkje Slettebø har i bloggen Klokkeklart.no gitt sin vurdering av nettsiden uu.difi.no. Han finner mye bra og mener at det er få brudd på minstekravene, men som han skriver «viser saken at vi alle gjør feil og at vi alle kan lære noe nytt om uu». Det er vi helt enige i, selv om vi ikke fullt ut deler vurderingen av hvilke av feilene som utgjør brudd på minstekravene.

Her er våre kommentarer til de feilene Anders har funnet hos oss:

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold

Vi jobber systematisk med å legge til tekstalternativ til visuelle elementer. Dette er viktig for mange. Her har det derfor skjedd en glipp som kan skje i ny og ne. Vi retter løpende opp feil vi finner på dette. Tomme alt-tagger skal selvfølgelig ikke finnes.

1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt)

Videoer som er forhåndsinnspilt skal helt riktig være tekstet. Dette er nødvendig for mange, men bra for alle som for eksempel ikke har lyd tilgjengelig. Vi legger derfor stor vekt på teksting. Noen av opptakene som ligger ute er imidlertid av eldre dato. Disse er det ikke alltid tekst på dessverre. Alle nye opptak eller videoer vi legger ut vil være tekstet.

1.3.1 Informasjon og relasjoner

Her er vi enig i det Anders skriver er god praksis. Kodefeilene som er nevnt er vel knyttet til 4.4.1 og ingen bryter med minstekravene i WCAG. For eksempel er det Anders skriver om bruken av H1-tagg ikke brudd på minstekravene, men absolutt i tråd med beste praksis. Her vil vi rette bruk av H1-tagg på logo – vi trenger ikke den.

1.4.3 Kontrast

Bildet som Anders finner dårlig kontrast på er et utsnitt fra filmen vår «Universell utforming på 2 minutter».

Bildet har god forklaring i teksten, men kontrasten bør likevel være god. Vi har derfor rettet dette.

1.4.4 Endring av tekststørrelse

Når det gjelder forstørring av tekst har Klokkeklart.no funnet en fin metode for å teste dette vi ikke var klar over. Vi takker for tipset og vil endre CSS for inline-knapper her til dynamisk størrelse. Godt observert.

1.4.5 Bilder av tekst

Bilder av tekst isteden for tekst er en uting. I lange artikler der vi veileder forsøker vi ofte å bryte teksten med illustrasjoner. Her skal det alltid være gode tekst-alternativ. Noen ganger fungerer dette bra, noen ganger kanskje mindre bra som det eksempelet Anders har vist til.

Vi vil se på eksempelbildene i løsningsforslagene igjen, og vurdere om vi skal bytte ut med tekstlige alternativer. Disse sidene er under kontinuerlig utvikling, og en slik dialog som vi nå har hjelper oss med å gjøre det bedre.

2.4.3 Fokusrekkefølge

Når det gjelder fokusrekkefølge er det som Anders skriver ingen fasit.  Vi har lagt "Til toppen" slik at den ligger sist på siden for å unngå at noen tror at siden er slutt før de også har fått med informasjonen som ligger i «footer». Her er også vi åpen for diskusjon om hva som kan være beste praksis.

2.4.5 Flere måter

Vi har faktisk tenkt på sidekart, men så langt har ikke dette vært etterspurt av noen. Derfor har det så langt ikke blitt prioritert, men det kan jo komme.

2.4.7 Synlig fokus

Når det gjelder synlig fokus er vi som Anders påpeker i henhold til kravet, men har litt å gå på når det gjelder å være konsekvent. Det vil vi jobbe videre med.

3.1.1 og 3.1.2 Språk på siden og på deler av innhold

Når det gjelder språk på siden og på deler av innholdet, er det noe vi kjent med. Vi har allerede startet et arbeid på dette før Anders korrekt påpeker det. Vi arbeider med å få på plass en bedre løsning for oppmerking av språk i vårt CMS slik at korrekt språkkode kan tilegnes, og vi vil se på mulighetene for å få til forskjellige språkkoder på deler av innholdet.

3.3.1 – 3.3.3 Feilmeldinger

Feilmeldingene som kommer opp er knyttet til vårt CMS. Vi vil se nærmere på hva vi selv kan rette opp i her, og hva vi må få hjelp til. Kontrast vil vi rette selv om ikke lenge.

Arbeidet med å gjøre uu.difi.no til et universelt utformet nettsted fortsetter, og vi tar med oss alle tips på veien for å gjøre våre nettsider enda bedre. Tips for hvordan følge beste praksis og synliggjøring av feil gjør oss bedre. Vi takker for en fin gjennomgang av nettsiden og ønsker samtalen om universell utforming og beste praksis for utførelse velkommen.

Vil du lære mer? Se våre løsningsforslag for web

Forfatter

Portrett av Malin Rygg
Malin Rygg
Malin Rygg er direktør i Tilsyn for universell utforming av IKT i Digitaliseringsdirektoratet. Malin er jurist med erfaring frå blant anna Konkurransetilsynet og har tidlegare jobba som advokat og dommar.

2 Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.

Kommentarer

Takk for tilbakemelding, Malin. Skikkelig gøy at du blir med på debatten, og bra at dere gjør rettelser.

Når dere tekster videoer lurer jeg på hvorfor dere legger på teksten i selve videofilen, og ikke via Youtube og Vimeos eget verktøy for teksting. Ved å bruke tekste i Youtube i stedet for å legge tekstningen i filen vil Youtube kunne oversette teksten til andre språk automatisk. Er ikke det beste praksis?

Når det gjelder sidekart vil dette ikke trolig komme som et ønske fra brukerne. Tidligere anbefalte Google to typer sidekart i sine retningslinjer for nettredaktører – et XML-sidekart som Google bruker for å lettere få en oversikt, og et HTML-sidekart for brukerne som en alternativ til navigasjon. Nå ser jeg at de har fjernet informasjonen om HTML-sidekart, så når Google ikke lenger anbefaler dette ser jeg heller ingen grunn til å lage det.

Igjen, takk for at du tok mine kommentarer for alvor :)

Hei igjen.
Vi er enige i at Closed Captions er god praksis når det gjelder teksting av videoer. Vi ser fordelene med å ha mulighet for å legge til flere tekstspor på en video.

Vi valgte å legge teksten hardkodet for å unngå å være avhengig av videospiller med mulighet for teksting. Med hardkodet undertekst kan vi bruke videoen i mange kanaler.
I det store og hele kommer det an på hvor og hva man skal bruke filmen til.

I fremtiden vil vi vurdere å ha flere versjoner av videoer tilgjengelige, slik at vi har større valgfrihet når det gjelder både løsning for teksting og kanaler for publisering.