Ung kvinnelig student med nettbrett - bilde fra colourbox

I Norge ønsker vi et samfunn der alle kan delta – også på nett. Derfor bør alle barn kunne delta i den digitale skoledagen.

Alle barn er en ressurs. Og i hvert barn ligger uante muligheter for utvikling og vekst. Noen av barna som i dag går i første klasse, skal påvirke den verden vi lever i dag på måter vi ennå ikke kan ane. Hvem vet hvilke elever som kan bli den nye statsministeren, den nye Nobelprisforskeren, den nye Stephen Hawking? Alle skal de bidra til å skape og forme det samfunnet som vi skal leve i om 20 år.

Derfor er like muligheter i skolen så viktig. Vi som samfunn berøver oss for vår største ressurs dersom vi lar funksjonsnedsettinger være den enkeltes ansvar fremfor å legge samfunnets krav på et nivå der alle kan nå opp. Det gjør vi ved å lage gode teknologiske løsninger for alle.

Reglene om universell utforming har så langt ikke omfattet skole- og utdanningssektoren. Nå ønsker regjeringen å forandre på dette, og det syns vi er veldig bra.

Over 250 000 elever sliter

Av over 800 000 elever i skolen i dag vil over 170 000 med lese- og skrivevansker få en enklere hverdag med universell utforming. Tar vi med alle utfordringer som barn kan ha i skolen og som universell utforming er ment å møte, så vil over 30 prosent få løsninger som er bedre tilpasset deres behov dersom vi innfører universell utforming også i skolen.

Både skolens nettsider og læringsplattformene skal etter forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov, være universelt utformet. Dette vil gjøre det lettere å få tilgang til viktig informasjon om skoledagen og til å kommunisere med skolen om lekser og oppgaver.

Den digitale hverdagen er også kommet til skolen. På skolens hjemmesider ligger skoleruta, informasjon om SFO og kontaktinfo. På læringsplattformen ligger ukeplaner, lekser og øvingsoppgaver. Der ligger også lenkene til de digitale læremidlene som skolene bruker.

Digitale læremidler øker læringsutbyttet for mange elever og gjør i noen tilfeller det som tidligere var utilgjengelig tilgjengelig. Å få lest opp teksten er nødvendig for flere enn den som ikke ser. Det er også viktig for alle med lese og skrivevansker og for alle som har norsk som andrespråk. For den som har vanskelig for å konsentrere seg, kan det å få teksten opplest eller innholdet presentert i en video være det som skal til for å forstå teksten.

Alle barn bør kunne delta i den digitale skoledagen.

Vi er alle forskjellige, og vi lærer alle ulikt. Digitale læremiddel har blitt et viktig tilskudd i skolen i dag. Men mange digitale læremidler er dessverre ikke tilpasset alles behov.

Universell utforming handler om å ta hensyn til variasjonen blant alle brukere, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.

Forfatter

Portrett av Malin Rygg
Malin Rygg
Malin Rygg er direktør i Tilsyn for universell utforming av IKT i Digitaliseringsdirektoratet. Malin er jurist med erfaring frå blant anna Konkurransetilsynet og har tidlegare jobba som advokat og dommar.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.