I Norge skal alle nettløysingar, appar og automatar følge krav til universell utforming. Er du innkjøpar, må du derfor vite litt om korleis du set krav til universell utforming i di anskaffing.

EU har gjennom standarden EN 301 549 sett krav til universell utforming ved offentlege anskaffingar av IKT. Direktivet vart vedtatt i 2014 og er gjort til del av det norske regelverket.

Microsoft og konsulentselskapet Funka har laga ei rettleiing i form av 13 korte infofilmar: ”Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe: EN 301 549”.

Filmane er spreidd til mange land. Dei er på engelsk, og dei blir no utvida med versjonar på fleire språk, mellom anna på norsk.

Vi i Difi har bidratt med norsk teksting av filmane. Dette er ein fin anledning for innkjøparar i Norge til å sette seg inn i korleis du tek med universell utforming i IKT-anskaffingar. Dette er noko vi får mange spørsmål om, og vi tenker at mange vil få nytte av filmane.

Filmene er gratis for alle som vil bruke dei, så lenge det ikkje er for kommersielle formål.

Introduksjon til EN 301 549

 

Forfatter

Portrett av Malin Rygg
Malin Rygg
Malin Rygg er direktør i Tilsyn for universell utforming av IKT i Digitaliseringsdirektoratet. Malin er jurist med erfaring frå blant anna Konkurransetilsynet og har tidlegare jobba som advokat og dommar.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.