I dag lanserer vi ein ny rapport som beskriv metoden vår for å sjekke om ei nettside er universelt utforma. Den kan du gjerne lese for å teste di eiga løysing også.

Då tilsynet vart etablert i 2013, hadde vi ingen metode som var eigna for bruk ved kontroll og for utøving av myndigheit, for å måle om ei nettløysing var i tråd med WCAG 2.0. Dei norske lovkrava sa at nettsider skulle følgje 35 av suksesskriteria i denne standarden, men korleis kunne tilsynet måle det?

Dermed starta vi opp eit arbeid med å lage indikatorar og testreglar, som vi publiserte for første gong i fjor. Metoden blir brukt både ved kontrollar og ved statusmålingar.

Les om metoden

Korleis vi har tolka krava, kan du lese om i rapporten vi lanserer i dag: «Indikatorar og testreglar for universell utforming av nettløysingar – tolking av WCAG 2.0, nivå A og AA.»

Her dokumenterer vi tilsynet sitt arbeid med

  • tolking og operasjonalisering av minimumskrava til nettløysingar som følger av forskrift om universell utforming av ikt (Retningslinjer for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.0 på nivå A og AA, med enkelte unntak)
  • metodar for test/verifikasjon av nettløysingar og kriterium for vurdering av samsvar eller brot med regelverket
  • ein datamodell som strukturerer testdata/testresultat, saman med metadata og andre informasjonskjelder – som grunnlag for statistikk og analyse
  • metodar for utval av testsider og nettløysingar for verifikasjon og statusmålingar

Rapporten er nyttig også for deg som ikkje er teknolog. Merk deg særleg vedlegg 1 som er ei fin beskriving av kvart lovkrav og kva dei betyr. Til hausten legg vi ut ein engelsk versjon.

Vi håpar at dette kan vere med å gjere det enklare for alle som driv med utvikling og innkjøp av nettløysingar. Med dette kan du sette deg inn i testreglane og indikatorane vi brukar i arbeidet vårt, og slik sørge for at di løysing blir god å bruke for alle.

Forfatter

Portrett av Malin Rygg
Malin Rygg
Malin Rygg er direktør i Tilsyn for universell utforming av IKT i Digitaliseringsdirektoratet. Malin er jurist med erfaring frå blant anna Konkurransetilsynet og har tidlegare jobba som advokat og dommar.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.