Automater

Alle selvbetjeningsautomater skal være universelt utformet. Dette skal sikre at du ikke stenger noen ute fra å bruke automatene.

Du som har en automat i din virksomhet må passe på at den har en god plassering. Med automat mener vi for eksempel betalingsterminal, minibank, vareautomat, billettautomat eller lignende. Du har også et ansvar for å bestille en automat som oppfyller kravene til universell utforming.

I vår veileder for utplassering av selvbetjeningsautomater finner du informasjon om utvalgte krav og anbefalinger som vil hjelpe deg med å plassere automaten riktig, slik at flest mulig kan bruke den.

Film: Universell utforming av selvbetjeningsautomater (2 min)