Automater

Automater skal minst utformes i samsvar med ti ulike standarder. Utvalget av standarder skal dekke alle hovedkategorier av nedsatt funksjonsevne, samt hovedkategorier av funksjoner i IKT-automater.

Seks av standardene omhandler automater som bruker plastkort, for eksempel bankkort til å identifisere brukeren. Fire standarder omhandler forskjellige sider av brukerdialogen mellom mennesker og automater

Sist endret: 
02. jul 2015

Deldette