Funksjonsevne og behov

Syn, hørsel, kognisjon, bevegelse, størrelse og kunnskap varierer fra person til person. Utforming og plassering av automater må ta hensyn til at brukerne har ulike evner og behov.

Publisert: 08. jul 2015, Sist endret: 12. mai 2017

Tabellen viser en forenklet oversikt over noen forhold som vi må ta hensyn til når automater skal utformes, plasseres og brukes.

Noen kunder vil ha behov innenfor flere områder, for eksempel gjelder det eldre og personer med sammensatte funksjonsnedsettelser.

Oversikt over brukerbehov
OmrådeFunksjoner, evner og ferdigheterBehov knyttet til automater

Syn

Alle typer redusert syn:

 • blind
 • svaksynt med synsfeltutfall
 • ødelagt skarpsyn
 • tunnelsyn
 • fargeblind
 • syn som krever briller

Følbar, taktil, merking

Lyd på, auditiv, tilbakemelding og informasjon

Stor og tydelig skrift

God kontrast

Punktskrift. Ikke alle blinde kan lese blindeskrift.

God belysning uten blending og reflekser

Trykksensitiv skjerm kan være vanskelig

Hørsel

 

 

 

 

Alle typer nedsatt hørsel fra svakt tunghørt til døv. Mange bruker ofte høreapparat, som ofte gir forvrengt lyd slik at forsterkning forringer lyden.

 

Synlig, visuell, informasjon og tilbakemelding

Skjerming for bakgrunnsstøy

Tegnspråk

Teleslynge eller annen lydforsterkning

Uttak for hodetelefon

Bevegelse og mobilitet

Problemer med å flytte eller bevege seg. Årsaker kan være lammelse, slitasje, smerter eller brudd. Noen sitter i rullestol, andre har rullator. Med barnevogn eller tung bør kan man også få nedsatt mobilitet.

Uhindret atkomst

Jevnt og rett underlag

Plass for rullator, rullestol, barnevogn, krykker

Trappetrinn og bratte stigninger må unngås

Motorikk

 

Problemer med å koordinere bevegelser i hender og fingre og/eller nedsatt førlighet, bevegelighet og muskelsvekkelse i armer og hender.

Store knapper

Knapper, brytere, luker og liknende som krever liten muskelkraft

 

Følesans

Redusert følsomhet i fingrene som kan skyldes sykdom eller skader.Vanskelig å lese/føle blindeskrift og ulike former for relieff.

Merkbare tastetrykk

Motstand i knapper

Fysisk størrelse

 

Avvikende høyde og rekkevidde i forhold til den gjennomsnittlige voksne personen. Inkluderer blant annet rullestolbrukere, kortvokste og barn.

Lav plassering av betjeningsfunksjoner og informasjonsgivere

 

Kognisjon

 

Inkluderer nedsatt:

 • forståelse
 • konsentrasjon
 • orientering
 • hukommelse
 • språkforståelse
 • læreevne

Årsaker kan være alder, skader, sykdom eller tidsnød og stress.

Enkel og logisk utforming

Symboler i tillegg til tekst

Enkelt, direkte språk

Flere informasjonskanaler

Korte sekvenser

Kortfattet informasjon

Redusert tempokrav

Standardiserte automater og symboler

Tilgjengelig brukerstøtte

Kunnskap og ferdigheter

 

Mangelfull språkkunnskap.

Gjelder for eksempel døv, fremmedspråklig og turist.

Informasjon på flere språk; tegnspråk, engelsk, tysk, fransk

Personlig service

 

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Stjerne(*) er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. 

MERK: Du får ikke svar på denne meldingen. Har du spørsmål du ønsker svar på, send en e-post til uu@digdir.no.

Fant du det du lette etter?
*