Løsningsforslag for automater

Adkomst

Det finnes to lovpålagte standarder når det gjelder adkomst til selvbetjeningsautomater. I tillegg finnes også andre ressurser for de som ønsker å strekke seg litt lenger.

Alternativ informasjon

Betjeningsinformasjon på automaten bør presenteres i alternative formater, som tekst, symboler, taktile merker og som lyd, enten via høyttaler eller via lyduttak for øretelefoner.

Belysning av automat

Det finnes to lovpålagte standarder når det gjelder belysning av automat. I tillegg finnes det andre ressurser for de som ønsker å strekke seg litt lenger.

Betaling

Det bør gis informasjon om hvilke betalingsmidler automaten aksepterer. Innmatings- og utmatingsenheter bør være tydelig markert med tekst og aktuelt symbol.

Betjening

Dimensjonering av automaten bør ta hensyn til at folk har ulik høyde og dermed ulik rekkevidde og siktlinje. For en person i rullestol vil rekkevidde og synsfelt også påvirkes av om det er plass til å komme innunder betjeningspanelet med knærne.

Betjeningshøyde

Betjeningsfunksjoner bør være tilpasset brukere med ulik høyde, som personer som står og personer som sitter i rullestol.

Feilmelding

Feilmeldinger bør gis via to informasjonskanaler, f.eks. visuelt og auditivt. Den bør være informativ og komme umiddelbart etter at feilen har oppstått.

Flere språk

Alternative språkvalg bør være tydelig merket, f.eks. med bilder av ulike flagg med tilhørende tekst på det aktuelle språket. Instruksjoner for hvert språk bør vises i separate seksjoner, ikke sammenflettet.

Instruksjon og veiledning

Instruksjon og veiledning på automaten og i automatens dialog bør ha en skrifttype og -størrelse med god lesbarhet og gode kontraster. Informasjonen bør også ha et klart og selvforklarende språk.

Kort

Automaten bør akseptere betalingskort av typen ID-1. Denne korttypen har et taktilt innrykk på motsatt kortside i forhold til den maskinlesbare brikken (chipen).

Lyd og tale

Automaten bør tilby talebasert informasjon. De tilbudte lydkanalene, teleslynge og uttak for ørepropper bør være tydelig merket med aktuelt symbol. Konfidensiell informasjon må kun høres av korteieren.

Omgivelser rundt automater

Ved plassering av automater er det flere forhold man må ta hensyn til. Plassen rundt automaten, betjeningselementer og skiltingbør være godt belyst, uten å blende brukeren. Plassering som kan gi blending eller refleksjon fra lyskilder, for eksempel fra sollys bør unngås. Akustikk og støyforhold bør også vurderes.

Plassering av automat

Atkomstvei og plass foran automaten bør være fri for hindringer. Det bør være rom for kø slik at denne ikke er til hinder for passering og for å snu med rullestol. Tydelige skilt og ledelinjer vil gjøre det lettere å finne automaten.

Sikkerhet

Andre personer enn korteieren må ikke kunne få tak i sensitiv informasjon, enten denne type informasjon gis via skjerm, tastatur eller som lyd.

Symbol

Kontrast, farge og form på symboler og tilhørende tekst bør være i henhold til internasjonale konvensjoner og standarder.

Tastatur

Alle er tjent med at tastaturer har en standardisert utforming. Dette er spesielt viktig for synshemmede som ikke kan se tall og tekster på tastene. Det er også viktig for personer som har problemer med å lære seg å bruke nye ting. For mange vil også koder og operasjoner etter hvert «sitte i fingrene», og forskjellig utforming vil derfor ofte forårsake feiltasting.

Vareutlevering

For automater som brukes til vareutlevering må de utformes med en ergonomi som gjør det enkelt å betjene og hente ut varene.