Indikator 1.3.2 a Leserekkefølgja på innhaldet er uendra når stilark (CSS) er slått av

Indikatoren testar nettsider med innhald som er presentert i ei meiningsfull rekkefølge.

Publisert: 03. jul 2017, Sist endret: 20. aug 2018

Korleis testar vi

Vi samanliknar innhaldet på nettsida med og utan stilarket (CSS), og vurderer om innhaldet kjem i same rekkefølge.

Dersom innhaldet ikkje kjem i same rekkefølge, vurderer vi om den meiningsfulle rekkefølga likevel er intakt.

Kva skal til for at kravet er oppfylt

Kravet kan oppfyllast på fleire måtar. Leserekkefølga på innhaldet i visning med CSS slått av, samanlikna med vanleg visning, er anten:

  • den same, eller
  • ei leserekkefølge som på anna måte presenterer det same meiningsinnhaldet

Kjelder

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.