Indikator 1.4.1 c Skjemaelement og feilmeldingar er merka med meir enn berre farge

Indikatoren testar bruk av farge i skjemaelement, instruksjonar og feilmeldingar.

Publisert: 03. jul 2017, Sist endret: 20. aug 2018

Korleis testar vi

Vi vurderer om farge blir brukt for å

  • formidle informasjon
  • vise ei handling
  • be om respons eller
  • skilje ut elementet/feilmeldinga frå anna innhald

Deretter vurderer vi om skjemaelementet/instruksjonen/feilmeldinga skil seg ut med meir enn berre farge.

Kva skal til for at kravet er oppfylt

Skjemaelement, instruksjonar og feilmeldingar som brukar farge til å

  • formidle informasjon
  • vise ei handling
  • be om respons
  • eller skilje ut eit visuelt element

er merka med meir enn berre farge. Merkinga må vere visuell.

Kjelder

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.