Indikator 1.4.5 a Bilete av tekst skal ikkje brukast

Indikatoren testar bilde av tekst.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 20. aug 2018

Korleis testar vi

Vi undersøker om nettsida inneheld bilde av tekst. Dersom vi finn bilde av tekst, vurderer vi om bildet fell inn under unntaka:

 • Logo, varemerke eller bilete av eit produkt.
 • Tekst i grafiske element, som til dømes diagram og grafar.

Dersom bildet ikkje høyrer inn under kategoriane nemnt over, vurderer vi følgande:

 • Er det mogleg å tilpasse bildet av tekst til brukaren sine behov ved å endre:
  • skrifttype?
  • skriftstørrelse?
  • farge på tekst?
  • bakgrunn?
 • Kan heile eller deler av bildet av tekst gjerast om til tekst/kodast til tekst, utan at informasjon eller funksjonalitet i presentasjonen går tapt?

Kva skal til for at kravet er oppfylt

Kravet kan oppfyllast på fleire måtar. Bilde av tekst er ikkje i bruk med mindre:

 • bilde av tekst kan tilpassast brukaren sine krav eller
 • bilde av tekst er nødvendig for å presentere informasjon

Kjelder

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.