Indikator 2.4.6 b Skjemaelement har beskrivande ledetekstar

Indikatoren testar ledetekstar i skjema. Ledetekstar omfattar all synleg tekst eller annan komponent med tekst, som blir brukt til å identifisere skjemaelement. Vi vurderer ikkje om obligatoriske skjemafelt er merka. Dette vert testa under suksesskriterium 3.3.2.

Publisert: 06. jul 2017, Sist endret: 20. aug 2018

Korleis testar vi

Vi identifiserer ledetekster i skjema, og vurderer om ledeteksten er beskrivande for emne eller formål med skjemaelementet.

Merk at eit og same skjemaelement kan ha fleire ledetekstar som til saman skal gi informasjon om emne eller formål.

Kva skal til for at kravet er oppfylt

Ledetekstar (i form av tekst) er beskrivande for emne eller formål med skjemaelementet.

Kjelder

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.