Indikator 2.4.7 a All funksjonalitet får synleg fokus ved tastaturnavigasjon

Indikatoren testar alle typar funksjonalitet på nettsider. Ein føresetnad for å utføre testen, er at det er mogleg å navigere til aktuell funksjonalitet.

Publisert: 06. jul 2017, Sist endret: 20. aug 2018

Korleis testar vi

Vi vurderer om det er synleg fokusmarkering på alle element det er mogleg å betene med tastaturet. Dette gjer vi ved å gå gjennom nettsida med tabulatortasten, og vurdere om elementa på nettsida får fokus.

Det skal ikkje vere anstrengande å sjå fokusmarkeringa, og brukaren skal enkelt kunne sjå kva element som er i fokus.

Døme på synleg fokusmarkering på element er:

  • ramme, linje eller understreking
  • endra farge på bakgrunn eller tekst
  • skyggelegging
  • tekstmarkør (loddrett strek) eller markering av tekst i skjemafelt
  • anna form for tydeleg visuell forandring

Kva skal til for at kravet er oppfylt

Alle element det er mogleg å betene med tastaturet, får synleg fokusmarkering. Dette gjeld ikkje dersom det berre finst eitt element det er mogleg å betene med tastaturet på nettsida.

Kjelder

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.