Indikator 3.1.1 a Hovudspråket på nettsida er rett koda

Indikatoren testar tekstleg innhald på nettsider.

Korleis testar vi

Først identifiserer vi om ein av følgande kodestandardar er brukt på nettsida, og om elementet som setninga/avsnittet ligg i har tilhøyrande attributt, slik det går fram under: 

  • HTML 4 og 5 med attributtet lang
  • XHTML 1.0 med attributtet lang eller xml:lang eller
  • XHTML 1.1 med attributtet xml:lang

Deretter undersøker vi om språket er koda med ein gyldig språkkode, og om denne samsvarar med hovudspråket på sida.

Vi brukar språkkodane i IANA Language Subtag Registry.

Årsaka til at vi brukar denne lista og ikkje standarden det blir vist til i teknikkane, er at denne lista er ein nyare versjon som blir oppdatert kontinuerleg.

Kva skal til for at kravet er oppfylt

Nettsida har ein gyldig språkkode i HTML-koden. Språkkoden samsvarar med hovudspråket på nettsida.

Kjelder

Publisert: 06. jul 2017, Sist endret: 20. aug 2018

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.