Indikator 4.1.2 a Skjemaelement er identifiserte i koden

Indikatoren testar skjemaelement på nettsider, som for eksempel avkryssingsboks, radioknapp, tekstfelt eller nedtrekksliste.

Publisert: 17. jul 2017, Sist endret: 20. aug 2018

Korleis testar vi

Vi undersøker korleis skjemaelement er koda, og sjekkar om skjemaelement har ledetekst koda på ein av følgande måtar:

 • med attributtet "aria-label"
 • med attributtet "aria-labelledby", og at denne er kopla til annan tekst på sida
 • kopla til eit <label>-element i koden
 • ligg inne i eit <label>-element i koden eller
 • med eit title-attributt

Deretter vurderer vi om ledeteksten identifiserer skjemaelementet, og om skjemaelementet må vere kopla til ein annan ledetekst for å gi meining.

Dersom skjemaelementet høyrer til ei gruppe av skjemaelement, undersøker vi vidare om det er gitt ledetekst til gruppa på ein av følgande to måtar:

 1. Bruk av <fieldset> og <legend>
  • Ligg skjemaelementet inne i eit <fieldset>-element?
  • Ligg det eit <legend>-element inne i eit <fieldset>-elementet?
  • Er <legend> det første elementet som ligg inne i <fieldset>?
  • Blir skjemaelementet identifisert av innhaldet i <legend> saman med skjemaelementet sin ledetekst?
 2. Bruk av WAI-ARIA
  • Ligg skjemaelementet inne i eit anna element med attributtet role="group"?
  • Har dette elementet attributtet "aria-label"?
  • Har dette elementet attributtet "aria-labelledby", og er dette kopla til annan tekst på sida (lenkekontekst)?
  • Blir skjemaelementet identifisert av innhaldet i dette aria-attributtet saman med skjemaelementet sin ledetekst?

Kva skal til for at kravet er oppfylt

Skjemaelement er kopla til ein ledetekst i koden. Dette kan gjerast på fleire måtar. Ledeteksten identifiserer skjemaelementet.

Dersom skjemaelementet høyrer til ei gruppe, er det i tillegg kopla til ein ledetekst som gjeld for gruppa. Ledeteksten identifiserer gruppa.

Kjelder

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.