Kom i gang

Er du ansvarlig for innhold, er prosjektleder eller vil sjekke nettstedet ditt? Her finner du tips om hvordan komme i gang med universell utforming.

Jobber du med design eller koding, finner du eksempler som bygger på lovkravene i løsningsforslag for web.

Redaktørens ansvar for universell utforming

Som redaktør har du et stort ansvar for universell utforming. Det hjelper ikke om publiseringsverktøyet har god støtte for universell utforming dersom den som publiserer innhold, ikke utnytter mulighetene.

Hvordan teste universell utforming av ditt nettsted

En viktig del av kvalitetsarbeidet er å ta noen steg tilbake og teste ut hvordan løsningen fungerer. Når du tester selv, kan du finne mange problemer som brukerne kan støte på. Ved å teste selv er samtidig veien kort til å få gjort noe med det du oppdager.

Universell utforming i utviklingsprosessen

For å lykkes med gode løsninger som alle kan bruke, må universell utforming være en selvsagt del av alle utviklingsløp, enten det handler om redesign eller nye løsninger.

Brukertesting med funksjonshemmede

Brukertesting må til for at nettsider fungerer godt. Mennesker med ulike forutsetninger og behov må teste nettstedet for at det skal bli brukervennlig for alle. Dette er både utfordrende, nyttig og spennende.