Sosiale medium og universell utforming

Ver bevisst på at du når ut med informasjonen til alle. Passar du på det, er det ikkje noko i vegen for å bruke Facebook eller andre sosiale medium som eit supplement.

Publisert: 15. mar 2016, Sist endret: 18. jan 2018

Summen av kanalane du brukar skal gi lik tilgang til informasjon for alle. Det kan gjere det enklare å spreie bodskapen til fleire brukarar og generere meir trafikk til heimesida di.

Unngå å legge innhald eksklusivt på Facebook

Du bør bruke fleire kanalar for å nå flest mogleg brukarar – ikkje legg innhald eksklusivt på ein type sosialt medium, som til dømes Facebook.

Når du skal legge ut informasjon, tenk etter: 

 • Kva vil eg kommunisere?
 • Kven er målgruppa?
 • Kva kanal er rett for denne målgruppa?
 • Får alle tilgang til det eg legg ut?

Under får du nokre råd om korleis sikre at du når fram til alle i målgruppa di.

Lik tilgang til informasjon

 • Bruk eigne nettsider som hovudkanal, suppler med andre kanalar.
 • Bruk sosiale medium til å spreie informasjon og generere meir trafikk til hovudsida.
 • Bruk fleire kanalar for å nå flest mogleg brukarar – ikkje legg innhald eksklusivt på ein type sosialt medium, som til dømes Facebook.
 • Legg eventuelt til rette for at ein diskusjon som startar i sosiale medium også kan vere synleg på nettsida – til dømes ved embedding.
 • Vurder også samla ekstern kommunikasjon på ei eiga side på hovudsida (ei underside, ikkje framsida). Slik vil brukarar av hovudsida også sjå kva som skjer i andre kanalar, og du kan slik flytte samfunnsdebatten inn til hovudsida.

Når du publiserer

 • Vurder publikummet ditt. Kven skal du nå fram til? Bruk rett kanal deretter.
 • Bruk eit klart og tydeleg språk.
 • Tenk på alt-tekst til bilde. På Facebook kan kommentaren til bildeposten bli brukt som alt-tekst. Hugs å tenke over om kommentaren er beskrivande for bildet.
 • Unngå bilde av tekst. Unngå å publisere tabellar og liknande der informasjonen er skriven inne i bildet. Skriv heller informasjonen i kommentarfeltet, eller gjengi same informasjon som på bildet i kommentarfeltet.
 • Tekste video som er førehandsinnspelt. På Facebook kan du legge ved tekst til videoar du publiserer.
 • Dersom du laster opp eller lenker til elektroniske dokument (som til dømes pdf og html), må du først gjere dei til tilgjengelege dokument. 

Deldette

Kom i gang med uu