Feilhåndtering

God håndtering av feil kan være helt avgjørende for at brukeren får løst oppgaven sin. Det er viktig at brukeren forstår både hva som er feil og hvordan hun retter feilen.

Publisert: 02. Feb 2016, Sist endret: 04. mar 2019

Introduksjon

Det beste du kan gjøre er å minimere sjansen for at feil oppstår, for eksempel ved å tillate at brukeren legger inn informasjon på ulike formater og begrense mengden informasjon brukeren skal legge inn. Hvis det likevel oppstår feil er de viktigste du må formidle til brukeren som følger:

  • At det er feil
  • Hvor det er feil
  • Hvordan feil kan rettes

Dessuten bør det være mulig for brukeren å korrigere samtidig med at feilbeskrivelser er synlige.  

Det er bare feilmeldinger i tilknytning til skjema som er dekket av WCAG. Serverfeil eller tekniske krav som ikke er en del av WCAG, er likevel vesentlig for brukeropplevelsen. 

Løsninger for å møte kravene i forskriften

Det er nødvendig å informere brukeren tydelig dersom det er feil og mangler i utfyllingen av skjema. Feilmeldingene skal stå i tekst, og feltet som har feil skal markeres visuelt og i koden. Den visuelle markeringen må være mulig å oppfatte uavhengig av fargesyn, mens den strukturelle markeringen løses ved å koble feilbeskrivelsen til til det aktuelle feltet. Den beste metoden for dette er å plassere feilbeskrivelsen i samme ledetekst som inneholder beskrivelsen til feltet.

Det skal være spesifikk informasjon om hver enkelt feil. Når det er mulig, skal løsningen foreslå konkrete korrigeringer, for eksempel ved feilstavinger.

Om du skriver i feilmeldingen "feltet er obligatorisk", er ikke dette presist nok. Det blir lettere å gjøre rett hvis feilmeldingen er helt klar på hva som mangler:

  • Du må oppgi epostadresse så vi kan kontakte deg
  • Epostadressen mangler @ og må ha minst ett punktum

Anbefalinger utover kravene i forskriften

Unngå feil i skjema

Ofte har du behov for et spesifikt format på dataene dine. Ett eksempel er dato, som blir skrevet på ulike måter rundt om i verden.

Det er vanlig å beskrive ønsket datoformat i feltbeskrivelsen. For brukeren vil det likevel være bra om du konverterer automatisk til ønsket format så langt det lar seg gjøre.  Dersom du velger automatisk konvertering, må det være synlig for brukeren slik at han kan kontrollere om det ble riktig.

For eksempel kan 01/02/03 bli tolket både som 1. februar 2003, 2. januar 2003 og 3. februar 2001. Så langt det er mulig bør du akseptere flere dataformat. Hvis det ikke er mulig, bør du formidle ønsket format som del av feltbeskrivelsen.

Formidle feil i skjema

Gjør ditt beste for å sikre at brukeren oppfatter hvis noe er feil. Ved forsøk på innsending må skjermbildet oppdateres slik at feilmeldingene alltid havner inne i skjermbildet. Samtidig bør det være mulig å korrigere feil samtidig med at feilbeskrivelsene er synlige.

Den beste måten å sikre at den overordnede informasjonen om hva som er feil når frem til brukeren, er å lage en liste over feilene rett før skjemaet. Listen innledes med en overskrift som forteller at det er noe feil, og fokus plasseres både visuelt og strukturelt til denne overskriften.

Feilmeldinger i skjema. Overskrift som forteller at det ble feil i liste med feilmeldinger som forteller hva som er feil på hvilket felt. Visuell markering av feltet for å indikere feil.  Repetisjon av feilmelding ved feltet.
 
 

Den samlede listen av feil gir brukeren oversikt over hvilken informasjon som må forbedres, men det er også viktig å få hjelp til å løse feilen. Dette løser du ved å ha feilbeskrivelser ved det enkelte feltet som forteller hvorfor det er feil og hvordan feilen kan fikses. Ved å ha feilbeskrivelsene rett ved det aktuelle feltet blir det samtidig mulig å korrigere feilen mens man ser feilbeskrivelsen. Du kan også vurdere å supplere med aria-invalid=”true” på feltene med feil.

Unngå å plasser feilmeldinger og –beskrivelser i dialogbokser, modalvinduer eller egne sider. Dette skaper store problemer for mange brukere, men særlig de som er lite vant med teknologi, har konsentrasjonsvansker eller andre former for kognitive funksjonsnedsettelser.

Hjelp brukeren videre med å fylle ut skjema

Så langt det er mulig bør gyldige data bli stående, slik at det blir enklere å få levert skjemaet. Dersom brukeren må begynne på nytt med hele skjemaet for hver feil, er sjansen stor for at hun gir opp å sende inn skjemaet.

For komplekse skjema eller skjema som krever informasjon brukeren er lite kjent med, kan det være nødvendig å hjelpe brukeren med mer enn bare en ledetekst. Dette kan for eksempel handle om å forklare begreper , gi eksempel på hvor den etterspurte informasjonen kan finnes eller løfte frem en chat-funksjon tilknyttet skjemaet.

Utstyrs- og nettleserinnstillinger

Dersom du har spesifikke systemkrav for at løsningen din skal fungere optimalt, bør du varsle brukerne om dette på en tydlig måte. Det kan være krav om støtte for teknologier som script, Java, Flash eller Silverlight, eller at du har tilgang til høyhastighets internettforbindelse.

Slike varsler bør være si hva som er feil, for eksempel at bruk av script ikke er aktivert. Brukeren må også få informasjon om hva som skal til for å løse problemet, for eksempel endre i nettleserinnstillingene. 

Ofte er det flere mulige årsaker til at systemkravene ikke er tilfredsstilt, og feilmeldingen bør dekke alle scenarier og veilede ut fra disse. Er det for eksempel en Flash-basert videospiller, kan problemet enten være manglende installering eller manglende plattformstøtte for Flash. Løsningen kan være å installere Flash eller tillate en alternativ videospiller.

Serverproblemer

Serverproblemer omfatter de ulike feilsidene som brukeren lett kan treffe på, for eksempel 403-siden for manglende rettigheter, 404-siden for URL som ikke eksisterer eller 500-siden for at det er serverfeil av et slag.

Disse sidene bør utformes slik at de er lett å skille fra hverandre og fra vanlig innhold på nettstedet, og bør inneholde informasjon som kan hjelpe både deg som nettstedseier og brukeren. Dette kan for eksempel være kontaktinformasjon, kontaktskjema for å rapportere feil og/eller spørre om hjelp, samt lenke tilbake til startsiden. Mange har automatisk feilrapportering, noe som selvsagt er gunstig for å sikre presis informasjon om feilen.

Fant du det du lette etter?

Stjerne(*) er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. 

MERK: Du får ikke svar på denne meldingen. Har du spørsmål du ønsker svar på, send en e-post til uu@digdir.no.

Fant du det du lette etter?
*