PDF

Med utgangspunkt i et godt grunndokument, er det mulig å lage en universelt utformet PDF. Du kan konvertere fra mange ulike filformater, blant annet formatene .doc og .docx i tekstbehandleren Microsoft Word.

Publisert: 26. Feb 2016, Sist endret: 04. mar 2019

Løsninger som møter kravene i forskriften

Konvertering fra Word til PDF

For at PDF-en skal bli universelt utformet uten for mye manuelt etterarbeid er det viktig at grunndokumentet er universelt utformet. Se dokumenter på nettsider.

Du må også ha riktige innstillinger når du lagrer som PDF. Det finnes ulike måter å lage PDF ut fra Word-dokumenter, men ikke alle gir like bra resultat. Metoder som fungerer er Adobe PDFMaker og Words innebygde Lagre som-funksjon.

Dersom du bruker Words innebygde Lagre som-funksjon er det viktig at konverteringen ivaretar egenskapene i det opprinnelige dokumentet.

Slik sørger du for at Word konverterer riktig:

  • Klikk Lagre som
  • Velg filformatet PDF
  • Trykk knappen Alternativer
  • Kryss av for alternativet "Koder for dokumentstruktur for tilgjengelighet"
Kryss av alternativet Koder for dokumentstruktur for tilgjengelighet for å ivareta tilgjengeligheten ved konvertering fra Word til PDF
 
 

Når du lager PDF-en på riktig måte, får alle innholdsobjektene en såkalt tag, som enten alene eller sammen med en rolletildeling definerer hvordan skjermlesere skal tolke objektene i dokumentet. Taggene har mange likheter med HTML. For eksempel er overskrifter markert med <H1>, <H2> og så videre, avsnitt markert med <P> og tabeller, rader og celler er markert med <Table>, <TR>, <TH> og <TD>.

Konvertering fra .docx kan resultere i at leserekkefølgen på bildene blir feil, spesielt om du har bilder plassert i en tabell. Du bør derfor kontrollere resultatet om du lager PDF-filen fra .docx. Konverterer du fra .docx til .doc, for så å lage PDF-filen, er ikke dette noe problem.

Avhengig av hvordan og fra hvilket program du har laget PDF-en, kan det være nødvendig med korrigeringer. Du kan for eksempel bruke funksjonen for å Kontrollere tilgjengeligheten til PDF-filer med Adobe Acrobat Pro eller PDF-sjekkeren til European Internet Inclusion Initiative (engelsk).

Skanning fra papir til PDF

For at alle brukere skal kunne lese alt innhold i et innskannet dokument, må teksten konverteres fra et innskannet bilde til ordentlig tekst. Det gjøres enkelt med et eget OCR-program (Optical Character Recognition) som ofte følger med skanneren, eller med OCR-funksjon i for eksempel Adobe Acrobat Pro.

Kvaliteten på den optiske bokstavgjenkjenningen avhenger av mange faktorer, blant annet bildekvaliteten og skrifttype. Når du har brukt en OCR-funksjon, må du derfor først kontrollere at resultatet ble riktig. Deretter må du legge inn tagger i PDF-dokumentet, slik vi beskriver over.

Fant du det du lette etter?

Stjerne(*) er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. 

MERK: Du får ikke svar på denne meldingen. Har du spørsmål du ønsker svar på, send en e-post til uu@digdir.no.

Fant du det du lette etter?
*