Språk i koden

Du må angi innholdets språk i koden for at opplesende hjelpemidler skal kunne velge riktig stemme for opplesingen. Søkemotorer benytter dessuten språkangivelsen i koden for å avgjøre relevante treff.

Publisert: 02. jul 2015, Sist endret: 08. sep 2017

Introduksjon

Språkkoden kan støtte alle typer opplesing, både hjelpemiddel for dyslektikere, skjermlesere for sterkt svaksynte og innebygde opplesingsfunksjoner. For å angi språk må du benytte språkkodene som er definert i standarden ISO 639-1.
Noen eksempler på slike språkkoder er:

  • nb – norsk bokmål 
  • nn – nynorsk
  • no – norsk
  • en – engelsk
  • sv – svensk
  • da – dansk
  • de – tysk
  • fr – fransk

Det norske språket har altså tre språkkoder: nb, nn og no. Du må først og fremst bruke nb eller nn, avhengig av om siden er skrevet på nynorsk eller bokmål.

Liste over samtlige godkjente språkkoder, ekstern side med engelsk språk. Merk at det er kodene med to bokstaver som gjelder.

Løsninger som møter kravene i forskriften

Hovedspråk

Du må angi hovedspråket for en side direkte i elementet html, øverst i sidens kode. Det gjør du med hjelp av attributtet lang:

<html lang=”nn”>
I XHTML angis hovedspråk i stedet med attributtet xml:lang:

<html xml:lang=”nn”>
Om du bruker XHTML 1.0 må du benytte begge måtene å skrive på:

<html xml:lang=”nn” lang=”nn”>

Språkendringer i siden

Om du har skrevet deler av siden på et avvikende språk skal dette fremgå av koden. For eksempel et sitat som er skrevet på et annet språk, eller om sideinnholdet er på ett språk og menyene på et annet.

Termer som er blitt en del av språket, som egennavn og lignende, trenger du ikke å merke opp. For eksempel finnes ordet «date» i norske ordbøker, og norske skjermlesere kan uttale ordet korrekt. Dermed kan en norsk tekst inneholder ordet «date» uten at du må spesifisere at dette er et engelsk ord.
I HTML angir du språkendringer slik:

<p>Dette er norsk tekst <span lang=”en”>This is english.</span> Her er det norsk igjen.</p>

I dette eksempelet er altså teksten i midten skrevet på engelsk, i motsetning til hovedinnholdet. Attributtet lang kan du sette på valgfritt element i html, eksempelvis span, li, div, a eller p.

I XHTML kan du angi språket på tilsvarende måte, for eksempel på avsnitt:

<p xml:lang=”en”>
Om du bruker XTHML 1.0 må du også ved avvikende språk bruke begge måtene å skrive på, her på et listeelement:

<li xml:lang=”en” lang=”en”>
Det kanskje vanligste tilfellet av språkendringer er når nettstedet har en avdeling på et annet språk, for eksempel engelske sider på nettstedet. Da er ofte menyene og sidefoten fortsatt på norsk. I dette tilfellet må du bestemme deg for om hovedspråket skal være engelsk og de norske områdene merket opp med norske språkkoder, eller om hovedspråket skal være norsk og at det engelske innholdet merkes opp med engelsk språkkode. Det viktigste er at du husker å definere både hovedspråk og språkendringer.

Testverktøy

Manuell sjekk av koden, for eksempel ved hjelp av Internet Explorers Toolbar, eksternt nettsted, engelsk.

Deldette