Video

Mange brukere synes det er lettere å ta til seg informasjon fra video i stedet for å lese en lang tekst. Dersom videoen er tekstet er det mulig å oppfatte innholdet for brukere som ikke kan høre eller som ikke har tilgang til lyden.

Publisert: 17. Feb 2016, Sist endret: 19. okt 2020

Løsninger for å møte kravene i forskriften

Videoopptak med lyd

Kravet er at videoopptak som inneholder lyd skal være tekstet. Eventuelt at det finnes en tekstbeskrivelse som gjengir relevant lydinnhold i videoen. 

Formålet med  kravet er at den som ikke kan høre lyd skal få presentert lydinnholdet på en alternativ måte. Det er også nyttig for den som ikke har tilgang til lyden eller ikke ønsker å ha på lyd.

Teksting av video

Mange tenker ikke over at det er en forskjell på teksting for hørselshemmede og underteksting. Undertekster har utgangspunkt i at brukerne kan se og høre, og den inneholder bare dialogen og ikke lydeffekter eller annen beskrivelse. 

For at tekstingen skal være universelt utformet må alt viktig lydinnhold tas med i tekstingen.

Det innebærer at

 • all dialog må tekstes
 • hvem som snakker må tas med hvis det ikke er mulig å forstå ut fra bildene alene, som for eksempel når den som snakker ikke er synlige i videoen
 • en eventuell fortellestemme må markeres i teksten
 • all viktig lyd som ikke er tale må beskrives, som lydeffekter, musikk, latter og lignende.

Synlig tekst eller mulig å skru av?

Teksten kan enten være integrert i videoen eller "brent inn" i videoen og på den måten være synlig hele tiden når videoen spiller av (open caption), eller tekstingen kan være i form av egen lydfil (.srt) og da er det mulig å skru på og av tekstingen (closed caption). I følge regelverket er det valgfritt, men de to måtene å gjøre det på har ulik bruksområde og fordeler og ulemper. 

Teksbeskrivelse av videoen

Om det ikk er er mulig å tekste videoen, skal det skal finnes en tekstbeskrivelse som beskriver innholdet i videoen. 

 • Beskrivelsen trenger ikke være en eksakt gjengivelse av innholdet, men det skal være nok informasjon til å kunne forstå det viktigste budskapet eller formålet med videoen. 
 • Det er en fordel at beskrivelsen er plassert på samme nettside som videoen. Hvis du plasserer beskrivelsen på en annen side, må du lenke mellom beskrivelsen og videoen.

Videoopptak uten lyd

Dersom videoopptaket ikke inneholder noe lyd, må det enten finnes en tekstbeskrivelse eller et lydklipp som gir samme informasjon som videoen. 

Kontrast og blinking i videoen

Dersom videoen inneholder tekst, må teksten ha tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen. God kontrast er spesielt viktig for svaksynte, dyslektikere og fargeblinde.

For personer med lysfølsom epilepsi kan blinkende lys i verste fall utløse epileptiske anfall. Videoer skal derfor ikke ha innhold som blinker mer enn tre ganger i løpet av et sekund.

Betjening av videoavspilleren

Videoklipp med lyd som starter automatisk er irriterende for alle, og veldig forstyrrende for skjermleserbrukere som får lyden fra videoen samtidig med lyden fra skjermleseren. Vi anbefaler at video med lyd ikke starter automatisk. Hvis lyden starter automatisk, er kravet at videoen stopper av seg selv etter 3 sekunder, eller at det er mulig for brukeren å stoppe videoavspilleren.

Det er også et krav om at

 • det skal være mulig å betjene all funksjonalitet og alle knapper i videospilleren med tastatur
 • det skal være synlig fokusmarkering ved tastaturnavigasjon
 • knapper og funksjonalitet skal ha en beskrivelse som gjengir status og funksjon. For eksempel skal Play/Pause-knappen angi om den kommer til å starte eller pause avspillingen når brukeren velger den.

Innbygging av videoavspilleren, koding

For å kunne spille av video på nettsiden er de vanligste metodene å bruke HTML5-elementet <video> eller å bygge inn en ekstern videospiller ved hjelp av HTML-elementene <iframe> eller <object>. Vi anbefaler å bruke HTML5-elementet <video>, fordi det totalt sett skaper færre problemer for brukerne enn andre metoder. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at nettleserne tolker dette elementet ulikt.

Uavhengig av metode er det viktig for brukere som ikke ser grensesnittet å forstå at her er det en videospiller. Dette kan du for eksempel oppnå ved å legge title-attributt på objektet som inneholder videospilleren.

Eksempel på bruk av title-attributtet i elementet <video>:

<video title=”beskrivende tekst”></video>

Eksempel på bruk av title-attributtet i elementet <iframe>:

<iframe title=”beskrivende tekst”></iframe>

Anbefalinger utover kravene i forskriften

Synstolking

Synstolking er et ekstra lydspor som formidler visuell informasjon i videoen gjennom en fortellerstemme. Stemmen skal skille seg tydelig fra eventuelle andre stemmer i filmen. 

Dersom videoen inneholder mye visuell informasjon, kan du benytte en utvidet synstolking. Da settes videoen på pause når det er nødvendig for synstolkingen å gå mer i detalj for å beskrive den visuelle informasjonen.

Tips om teksting av video

Teksting for hørselshemmede følger i hovedsak samme konvensjoner som for vanlig underteksting. Det kan også være greit å huske på at når vi tekster video må vi ofte komprimere tekst fordi vi hører raskere enn vi leser. 

 • Vurder å tilby teksting på flere språk. I dag er det mulig å legge inn flere parallelle tekstinger til en film slik at du for eksempel kan velge mellom nynorsk, bokmål, nordsamisk, sørsamisk eller engelsk.
 • Du kan legge inn tekstingen som et separat objekt, ikke som del av selve videofilen. Dette øker kvaliteten på tekstvisningen. Hvordan du gjør dette avhenger av hvilken videoløsning du benytter.
 • Direktesendt video kan også være tekstet.

Gjør det lett å oppfatte hva som blir sagt i videoen

Unngå bakgrunnsstøy eller ha ha minst mulig lyd i bakgrunnen når det er noen som snakker i videoen. Hvis du har lyd i bakgrunnen, bør lydstyrken på bakgrunnslyden være minst 20 desibel lavere enn taleinnholdet.

Bruk mikrofoner som begrenser mengden bakgrunnsstøy, og unngå å legge på musikk eller annen lyd i etterbehandling. Dette gjør det lettere for personer med nedsatt hørsel å høre hva som blir sagt.

For informative filmer, nyhetssendinger, intervjuer og lignende, sørg for at den som snakker i størst mulig grad ser i retning av kamera, slik at det blir mulig å lese leppene. For at lesing på leppene skal være enklest mulig, er det viktig med god lyssetting.

Se også spørsmål og svar om video.

Veileder for universelt utformet video i utdanningssektoren (ekstern, Universell.no). 

Fant du det du lette etter?

Stjerne(*) er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. 

MERK: Du får ikke svar på denne meldingen. Har du spørsmål du ønsker svar på, send en e-post til uu@digdir.no.

Fant du det du lette etter?
*