Video

Mange brukere synes det er lettere å ta til seg informasjon fra video i stedet for å lese en lang tekst. Dersom videoen er tekstet er det mulig å oppfatte innholdet for brukere som ikke kan høre eller som ikke har tilgang til lyden.

Publisert: 17. Feb 2016, Sist endret: 20. aug 2017

Løsninger for å møte kravene i forskriften

Forhåndsinnspilt video med lyd

Videoopptak som inneholder lyd skal være tekstet eller ha en tekstbeskrivelse som beskriver lydinnholdet i videoen.

Teksting gjengir innholdet som blir formidlet med lyd i videoen og er synlig når videoen spilles av.

  • I tillegg til å tekste det som blir sagt, kan tekstingen ha med informasjon om hvem som snakker og korte beskrivelser av for eksempel lydeffekter og annet lydinnhold som ikke er tale.
  • Teksting kan enten være bygget inn i videoen slik at tekstingen alltid er synlig, eller tekstingen kan være mulig å slå av. Hvis det er mulig å slå av tekstingen, er det enklere å endre teksten i ettertid, og det er mulig å ha teksting på flere språk.
  • Tekstingen bør være i samme språk som nettsiden den ligger på.

Dersom videoen ikke er tekstet, skal det skal finnes en tekst som beskriver innholdet i videoen.

  • Beskrivelsen trenger ikke være en eksakt gjengivelse av innholdet, men det skal være nok informasjon til å kunne forstå det viktigste budskapet eller formålet med videoen.
  • Det er en fordel at beskrivelsen er plassert på samme nettside som videoen. Hvis du plasserer beskrivelsen på en annen side, må du lenke mellom beskrivelsen og videoen.

Videoopptak uten lyd

Dersom videoopptaket ikke inneholder noe lyd, må det enten finnes en tekstbeskrivelse eller et lydklipp som gir samme informasjon som videoen.

Kontrast og blinking

Dersom videoen inneholder tekst, må teksten ha tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen. Videoen skal heller ikke ha innhold som blinker mer enn tre ganger i løpet av et sekund.

Betjening av videospilleren

Unngå at videoklipp med lyd starter automatisk. Hvis den gjør det, skal den enten stoppe av seg selv etter tre sekunder, eller brukeren skal ha mulighet til å sette videoen på pause. Ellers er det er opp til deg å velge hvilke andre knapper og navigasjonsmuligheter du ønsker å tilby.

Det skal være mulig å betjene all funksjonalitet og alle knapper i videospilleren med tastatur og det skal være en synlig fokusmarkering ved tastaturnavigasjon.

Knapper og funksjonalitet skal ha en beskrivelse som gjengir status og funksjon. For eksempel skal Play/Pause-knappen angi om den kommer til å starte eller pause avspillingen når brukeren velger den.

Innbygging av videospilleren, koding

De to vanligste metodene er å bruke HTML5-elementet <video> eller å bygge inn en ekstern videospiller ved hjelp av HTML-elementene <iframe> eller <object>.

Uavhengig av metode er det viktig for brukere som ikke ser grensesnittet å forstå at her er det en videospiller. Dette kan du for eksempel oppnå ved å legge title-attributt på objektet som inneholder videospilleren.

Eksempel på bruk av title-attributtet i elementet <video>:

<video title=”beskrivende tekst”></video>

Eksempel på bruk av title-attributtet i elementet <iframe>:

<iframe title=”beskrivende tekst”></iframe>

Anbefalinger utover kravene i forskriften

Synstolking

Synstolking er et ekstra lydspor som formidler visuell informasjon i videoen gjennom en fortellerstemme. Stemmen skal skille seg tydelig fra eventuelle andre stemmer i filmen.

Dersom videoen inneholder mye visuell informasjon, kan du benytte en utvidet synstolking. Da settes videoen på pause når det er nødvendig for synstolkingen å gå mer i detalj for å beskrive den visuelle informasjonen.

Mer om teksting

  • Når noen snakker og du bruker teksting, ta gjerne med navnet til den som snakker i tekstingen. Dette er særlig viktig dersom vedkommende ikke er i bildet. Dette gjør det enklere for brukerne å holde oversikt over hvem som sier hva.
  • Vurder å tilby teksting på flere språk. I dag er det mulig å legge inn flere parallelle tekstinger til en film slik at du for eksempel kan velge mellom nynorsk, bokmål, nordsamisk, sørsamisk eller engelsk.
  • Du kan legge inn tekstingen som et separat objekt, ikke som del av selve videofilen. Dette øker kvaliteten på tekstvisningen. Hvordan du gjør dette avhenger av hvilken videoløsning du benytter.
  • Direktesendt video kan også være tekstet.

Gjør det lett å oppfatte hva som blir sagt

Unngå bakgrunnsstøy eller ha ha minst mulig lyd i bakgrunnen når det er noen som snakker i videoen. Hvis du har lyd i bakgrunnen, bør lydstyrken på bakgrunnslyden være minst 20 desibel lavere enn taleinnholdet.

Bruk mikrofoner som begrenser mengden bakgrunnsstøy, og unngå å legge på musikk eller annen lyd i etterbehandling. Dette gjør det lettere for personer med nedsatt hørsel å høre hva som blir sagt.

For informative filmer, nyhetssendinger, intervjuer og lignende, sørg for at den som snakker i størst mulig grad ser i retning av kamera, slik at det blir mulig å lese leppene. For at lesing på leppene skal være enklest mulig, er det viktig med god lyssetting.

Innbygging av videospilleren, koding

Vi anbefaler å bruke HTML5-elementet <video>, fordi det totalt sett skaper færre problemer for brukerne enn andre metoder. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at nettleserne tolker dette elementet ulikt.

Dersom du benytter elementet <video> kan det hende at du må modifisere både presentasjon og styring ved hjelp av JavaScript for å sikre konsekvent og fullstendig funksjonalitet. I tillegg har ikke alle nettlesere implementert tolking av <video>-elementet, og enkelte nettlesere har kanskje ikke mulighet til å spille av det videoformatet du ønsker. Derfor er det gunstig å gi alternativer.

Det er også fornuftig å formidle innholdet i videoen veldig kort som en del av den beskrivende teksten, slik at brukere som benytter skjermleser ikke bare blir informert om at det er en video, men også hva som vil bli presentert.

Fant du det du lette etter?

Stjerne(*) er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. 

MERK: Du får ikke svar på denne meldingen. Har du spørsmål du ønsker svar på send oss en e-post til uu@difi.no.

Fant du det du lette etter?
*