Løsningsforslag for web

I veiledningen finner du eksempler og løsningsforslag for å møte lovkravene. Husk at det er flere måter å løse kravene på.

Så du etter noe annet?

Hvis du ikke ser etter veiledning, men ønsker oversikt over de enkelte kravene i standardene, finner du disse i menypunktet WCAG 2.0 standarden.

Vi skiller mellom minstekravene i forskriften og det du kan gjøre i tillegg. Ett tema kan bygge på flere av kravene i WCAG-standarden. For eksempel vil temaet bilder og grafikk, omfatte to av kravene i standarden. 

 

Bruk av farger

Farger kan være en god meningsbærer, og bruk gjerne farger for å gi bedre oversikt og skape assosiasjoner hos den som leser. Samtidig kan farge aldri brukes som den eneste informasjonsbæreren, fordi vi har ulik evne til å oppfatte farge.

Dokumenter på nettsider

Rett bruk av stiler, overskrifter, gode kontraster, tabellstruktur og alternativ tekst på bilder er noe av det du må huske på når du skriver dokumenter som kan lastes ned eller leses på nettet.

Kontrast

For å sikre god lesbarhet skal all tekst ha tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen. Dette er viktig for alle brukere, særlig under krevende lysforhold. De som trenger dette mest, er svaksynte, dyslektikere og fargeblinde.

Lenker

Lenker brukes for å knytte nettsider sammen og er en av kjernefunksjonene på et nettsted. Lenker må være visuelt identifiserbare og lenkens mål må fremgå tydelig, ellers risikerer du at brukere enten ikke ser lenken eller velger ikke å åpne lenken.

PDF

Med utgangspunkt i et godt grunndokument, er det mulig å lage en universelt utformet PDF. De fleste dokumenter som publiseres som PDF, er laget i et annet format først. Blant de vanligste programmene for dette er Word og InDesign. Det blir derfor viktig at dokumentene er universelt utformet i disse programmene først, før de konverteres til PDF.

PowerPoint

Presentasjoner kan lages med mange ulike programmer. Uavhengig av program er det stort sett det samme du må tenke på for at en presentasjon skal være universelt utformet. Microsoft PowerPoint er mye brukt, og denne veiledningen tar derfor utgangspunkt i dette programmet.

Publiseringssystem

Det er viktig at du velger et publiseringssystem som gir deg mulighet til å oppfylle kravene i forskriften. Det kreves en kombinasjon av et bra publiseringssystem, en kompetent leverandør og engasjerte redaktører for å oppnå et universelt utformet nettsted.

Språk i koden

Du må angi innholdets språk i koden for at opplesende hjelpemidler skal kunne velge riktig stemme for opplesing. Søkemotorer benytter dessuten språkangivelsen i koden for å avgjøre relevante treff.

Tabeller

Tabeller skal utelukkende brukes til å presentere data, og ikke for å styre layout og utseende. Riktig bruk av tabeller er avgjørende for at informasjonen blir tolket riktig av hjelpemiddel og brukeren klarer å tolke kompleks informasjon.

Tekst og struktur

God tekststruktur er viktig for lesbarheten og for navigering i innhold på artikkelnivå. For best mulig effekt, både for lesbarhet og tekstens troverdighet, bør tekstens struktur og utseende være konsekvent gjennom hele nettstedet.

Utforming og presentasjon

Utseendet på brukergrensesnittet er en viktig del av arbeidet med universell utforming. Viktige objekter og funksjoner må være lett å finne. Presentasjonen må skilles fra innholdet for å tilrettelegge for ulike plattformer og skjermstørrelser.