Løsningsforslag for web

I veiledningen finner du eksempler og løsningsforslag som bygger på WCAG-kravene. Husk at det finnes flere måter å møte kravene på. Ett tema kan bygge på flere krav i WCAG-standarden.

Er du kjent med standarden og vil ha en oversikt over de lovpålagte kravene, går du til WCAG 2.0 standarden.

Bilder og grafikk

Bilder og grafikk er viktig for mange brukere – en betydelig andel brukere trenger supplerende materiale for å forstå informasjon gitt i tekst. Benytter du bare bilder og illustrasjoner risikerer du derimot å utestenge brukere.

Lydklipp

Akkurat som video, kan lydklipp være en bra måte å gi informasjon til brukerne. Mange brukere har lettere for å høre enn å lese, men for at alle brukere skal få tilgang til informasjonen må du også ha en tekstbeskrivelse.

Synstolking av video

Synstolking er å gi en beskrivelse av levende bilder slik at svaksynte og blinde får tilgang til innholdet som ikke blir formidlet gjennom tale.

Video

Mange brukere synes det er lettere å ta til seg informasjon fra video i stedet for å lese en lang tekst. Dersom videoen er tekstet er det mulig å oppfatte innholdet for brukere som ikke kan høre eller som ikke har tilgang til lyden.