Løsningsforslag for web

I veiledningen finner du eksempler og løsningsforslag for å møte lovkravene. Husk at det er flere måter å løse kravene på.

Så du etter noe annet?

Hvis du ikke ser etter veiledning, men ønsker oversikt over de enkelte kravene i standardene, finner du disse i menypunktet WCAG 2.0 standarden.

Vi skiller mellom minstekravene i forskriften og det du kan gjøre i tillegg. Ett tema kan bygge på flere av kravene i WCAG-standarden. For eksempel vil temaet bilder og grafikk, omfatte to av kravene i standarden. 

 

Fokusmarkering (Navigasjon)

Det holder ikke at funksjonalitet er mulig å bruke, det må også være lett å se hvilket objekt som har fokus. Hvis brukeren ikke klarer å se hvor fokus er, blir tastaturnavigering i praksis umulig.

Klikkeflate (Navigasjon)

Klikkbare objekter må være lett å treffe for brukere med redusert presisjonsevne. Det er også viktig å ha store nok klikkeflater ved bruk av berøringsskjerm. Både størrelse på og avstand mellom objektene er viktig.

Kontekstendring

Endring av kontekst innebærer at fokus blir flyttet eller at innholdet eller grensesnitt i stor grad endrer seg. Dette skal ikke forekomme uten at brukeren selv setter i gang handlingen, og er bevisst at det kommer til å skje.

Lenker

Lenker brukes for å knytte nettsider sammen og er en av kjernefunksjonene på et nettsted. Lenker må være visuelt identifiserbare og lenkens mål må fremgå tydelig, ellers risikerer du at brukere enten ikke ser lenken eller velger ikke å åpne lenken.

Mobile løsninger

Stadig flere surfer mobilt og med nettbrett, og dette må du ta hensyn til. Retningslinjene WCAG 2.0 har ingen kriterier spesielt rettet mot vurdering av mobile grensesnitt. Samtidig kan mobile løsninger være veldig bra med tanke på universell utforming.

Navigasjonsmetoder

Brukeren skal ha flere ulike innganger til innholdet på nettstedet. For mange brukere er menyen den viktigste metoden for navigering, men du må supplere dette med for eksempel søkefunksjon, alfabetisk liste eller nettstedskart.

Sidetittel (Navigasjon)

Sidetittel presenteres øverst i vinduet eller i fanen i nettleseren, og er også det første som leses av opplesende hjelpemiddel.

Snarveier og hurtigkommandoer (Navigasjon)

Snarveier lar brukere som navigerer med tastatur hoppe over faste blokker av informasjon, mens hurtigkommandoer kan brukes helt uavhengig av hvor man står på siden. Begge deler kan effektivisere navigeringen betydelig.

Tastaturnavigering

Mange brukere kan ikke eller ønsker ikke å bruke mus. All funksjonalitet på nettstedet må derfor være mulig å benytte ved hjelp av tastatur alene, og med tastatur sammen med hjelpemiddel.