Løsningsforslag for web

I veiledningen finner du eksempler og løsningsforslag som bygger på WCAG-kravene. Husk at det finnes flere måter å møte kravene på. Ett tema kan bygge på flere krav i WCAG-standarden.

Er du kjent med standarden og vil ha en oversikt over de lovpålagte kravene, går du til WCAG 2.0 standarden.

CAPTCHA

CAPTCHA er en metode for å skille mennesker fra roboter i forbindelse med utfylling av skjema. Formålet er å unngå falske henvendelser og spam, men metoden legger ansvaret for denne filtreringen hos brukerne når det bør og kan ligge hos nettstedseier.

Feilhåndtering

God håndtering av feil kan være helt avgjørende for at brukeren får løst oppgaven sin. Det er viktig at brukeren forstår både hva som er feil og hvordan hun retter feilen.

Registrering og innlogging

Registrering og innlogging er noe mange brukere strever med, og hvis de ikke får det til, blir de utestengt fra å benytte tjenestene som nettstedet tilbyr. Du må derfor prioritere å bygge en velfungerende registrerings- og innloggingsprosess.

Skjema

Manglende universell utforming i skjema kan føre til at nettstedseier får inn feil data eller at brukerne blir utestengt fra viktige funksjoner. Korrekt kode, utforming og gode ledetekster i skjema er derfor nyttig for alle.