WCAG 2.0-standarden

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriteriene i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Under finner du oversikt over minimumskravene som er omfattet av forskriften.

WCAG 2.0-standarden er en teknisk standard. Er du ikke kjent med standarden fra før, anbefaler vi at du bruker veiledningen vår. Den finner du i Løsningsforslag for web.