Ikke lovpålagte krav

De lovpålagte kravene i WCAG 2.0 er minumumskrav. Standarden inneholder også andre sukesskriterier, men som ikke er med i forskriften. Under har vi listet opp de resterende kriteriene.  

Kravene som er omfattet av forskriften finner du her.