1.4.7 Lav eller ingen bakgrunnslyd (Nivå AAA)

KORT FORTALT: Sørg for at all forehåndsinnspilt lyd av tale har ingen eller veldig lav bakgrunnstøy.

Publisert: 10. jul 2015, Sist endret: 22. aug 2018

WCAG 2.0 - Krav

Suksesskriterium på nivå AAA (bør-krav).

For forhåndsinnspilt lydinnhold (bare lyd) som (1) primært inneholder tale i forgrunnen, (2) ikke er en lydbasert CAPTCHA-test eller lydbasert logo og (3) ikke er vokalisering med et primært musikalsk uttrykk, for eksempel sang eller rapping, gjelder minst ett av følgende punkter:

  • Ingen bakgrunn: Lydbildet inneholder ikke bakgrunnslyd.
  • Slå av: Bakgrunnslyden kan slås av.
  • 20 dB: Lydstyrken på bakgrunnslyden er minst 20 desibel lavere enn taleinnholdet i forgrunnen, med unntak av tilfeldige lyder som bare varer i 1–2 sekunder.

Merknad: Ifølge definisjonen av "desibel" vil bakgrunnslyd som oppfyller dette kravet, være ca. en fjerdedel av lydstyrken til taleinnholdet i forgrunnen

Lær mer om kravet hos W3C

Fant du det du lette etter?

Stjerne(*) er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. 

MERK: Du får ikke svar på denne meldingen. Har du spørsmål du ønsker svar på, send en e-post til uu@digdir.no.

Fant du det du lette etter?
*