2.4.10 Deloverskrifter (Nivå AAA)

KORT FORTALT: Bruk overskrifter til å bryte opp innholdet.

Publisert: 10. jul 2015, Sist endret: 22. aug 2018

WCAG 2.0 - Krav

Suksesskriterium på nivå AAA (bør-krav).

Deloverskrifter brukes til å organisere innholdet.

Merknad 1: "Overskrift" brukes i generell betydning og omfatter både titler og andre måter å sette inn overskrifter til ulike typer innhold på.

Merknad 2: Dette suksesskriteriet omfatter tekst, ikke brukergrensesnittkomponenter. Brukergrensesnittkomponenter omtales under suksesskriterium 4.1.2.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i temateksten Tekst og struktur under Løsningsforslag for web. Merk at temateksten dekker flere av WCAG-kravene.

Lær mer om kravet hos W3C