3.3.6 Forhindring av feil (alle, Nivå AAA)

KORT FORTALT: I alle skjemaer som sender inn informasjon skal det være mulig å enten kontrollere, bekrefte eller angre innsendingen.

Publisert: 14. jul 2015, Sist endret: 22. aug 2018

WCAG 2.0 - Krav

Suksesskriterium på nivå AAA (bør-krav).

For websider som krever at brukeren sender informasjon, gjelder minst ett av følgende punkter:

  1. Reverserbarhet: Sendeprosesser kan reverseres.
  2. Kontroll: Det kontrolleres om data som angis av brukeren, inneholder inndatafeil, og brukeren gis mulighet til å rette opp eventuelle feil.
  3. Bekreftelse: Det finnes en mekanisme for gjennomgang, bekreftelse og oppretting av informasjon før den sendes.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i temateksten Skjema under Løsningsforslag for web. Merk at temateksten dekker flere av WCAG-kravene.

Lær mer om kravet hos W3C