Ikke lovpålagte krav

De lovpålagte kravene i WCAG 2.0 er minimumskrav. Standarden inneholder også andre suksesskriterier, men som ikke er med i forskriften. Under har vi listet opp de resterende kriteriene.