Ikke lovpålagte krav

De lovpålagte kravene i WCAG 2.0 er minimumskrav. Standarden inneholder også andre suksesskriterier, men som ikke er med i forskriften. Under har vi listet opp de resterende kriteriene.  

Ved innføring av EUs webdirektiv i norsk rett, vil 1.2.3 Synstolking eller mediealternativ (forhåndsinnspilt) (Nivå A) og 1.2.5 Synstolking (forhåndsinnpilt) (Nivå AA), bli en del av regelverket. 

De lovpålagte kravene finner du her.