Webdirektivet og WCAG 2.1

EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) blir en del av norsk rett. Standarden WCAG 2.1 blir gjennom dette direktivet også en del av norsk rett. Det er ikke bestemt når endringene trer i kraft.

Publisert: 06. mar 2019, Sist endret: 13. jun 2019

Deldette