Webdirektivet og WCAG 2.1

EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) og WCAG 2.1 blir en del av norsk rett. Endringene er foreslått å tre i kraft fra 1. juli 2020, med en overgangsperiode på 6 måneder. De nye kravene vil da gjelde fra 1. januar 2021.

Publisert: 06. mar 2019, Sist endret: 04. okt 2019

Deldette