Webdirektivet og WCAG 2.1

EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) og WCAG 2.1 blir en del av norsk rett. Oppdatert regelverk er ikke vedtatt. Status i januar 2020 er at forslaget behandles av departementet, og det kan komme endringer av forslaget som har vært på høring.

Publisert: 06. mar 2019, Sist endret: 20. Feb 2020

Deldette