WCAG 2.1-standarden

EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD), vil bli en del av norsk rett. WCAG 2.1 overtar for 2.0 og det innebærer noen nye krav utover dagens regelverk.

WCAG 2.1

WCAG 2.1 er framtidige krav og gjelder ikke per i dag. Kravene trer først i kraft med innføringen av WAD.

Detaljert informasjon om hva som er nytt i WCAG 2.1 finner du hos W3C (engelsk)

Merk at nivå AAA (trippel A), ikke blir en del av det norske regelverket.

Oppbygging av WCAG

Som følge av WAD skal nettsteder og mobilapper oppfylle alle suksesskriterier i WCAG 2.1 på nivå A og AA med unntak for teksting av direktesendt lyd og/eller video. 

Enkelt forklart er WCAG 2.1 en utvidelse av 2.0, hvor den nye versjonen har med suksesskriterier for å håndtere typiske utfordringer ved bruk av mobile enheter. Det handler blant annet om berøringsskjerm, gester og forhindring av utilsiktet aktivering av innhold.

Kort oppsummert betyr oppdateringen fra WCAG 2.0 til WCAG 2.1: 

  • ingen sukesskriterier er tatt ut fra WCAG 2.0-versjonen
  • 17 nye suksesskriterier er lagt til i WCAG 2.1-versjonen
    • Nivå A: 5 nye suksesskriterier
    • Niva AA: 7 nye suksesskriterier
    • Nivå AAA: 5 nye suksesskriterier (Merk at nivå trippel A, ikke er aktuelt å ta inn i norsk regelverk)

Under finner du oversikt over de nye suksesskriteriene som er aktuelt å ta inn i norsk regelverk, litt om formålet med hvert av dem og en kort forklaring av det enkelte suksesskriteriet, på norsk (uoffisell oversettelse). 

2.5.4 Bevegelsesaktivering (Nivå A)

KORT FORTALT: Funksjonalitet som kan betjenes med å bevege enheten eller ved brukerbevegelse, skal også kunne betjenes med brukersnittkomponenter.