Invitasjon til markedsdialog - Selvdeklarasjon av selvbetjeningsautomater

Illustrert person står med en sjekkliste foran skranke

I forbindelse med en kommende anskaffelse inviterer vi til markedsdialog knyttet til effektivisering av tilsynsmetodikken på automatområdet. Vi ønsker å utforske om det finnes eksisterende løsninger som kan dekke hele, eller deler av behovet og ønsker innspill på hvordan vi kan løse aktuelle utfordringer.

Publisert: 03. Apr 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Invitasjon til markedsdialog

Praktisk informasjon

Tid: 13. april 2018 kl. 09.00 -11.00

Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo

Påmeldingsfrist: 11. april 2018.

Tilsyn for universell utforming av ikt (tilsynet) har satt i gang et nytt prosjekt for å effektivisere tilsynsmetodikken på automatområdet. Formålet med prosjektet "Befaring Og Selvdeklarasjon av Selvbetjeningsautomater" (BOSS) er å få på plass et verktøy som gjør det mulig å føre tilsyn med et høyt antall virksomheter samtidig. Verktøyet skal omfatte at virksomhetene fyller ut et selvdeklareringsskjema som de deretter sender inn til tilsynet. 

Prosjektets målsetning er et digitalt verktøy og en effektiv metode for å innhente relevant data om selvbetjeningautomater i Norge. Formålet med innhentingen er å kontrollere om selvbetjeningautomater oppfyller kravene i forskrift for universell utforming av IKT.

Verktøyet vil være både for tilsynets interne bruk, men også til bruk for virksomhetetene. Aktuelle virksomheter vil i dette tilfellet være alle virksomheter som har en selvbetjeningsautomat.

For påmelding og mer informasjon, se kunngjøring i Mercell:

https://www.mercell.com/nb-no/anbud/83064780/invitasjon-til-markedsdialog-selvdeklarasjon-av-selvbetjeningssautomater-anbud.aspx 

Har du spørsmål om arrangementet, kan du kontakte prosjektleder Martin Skifte Swartling: MartinSkifte.Swartling@difi.no

Deldette