Portrettbilde av Ida Dignes

Tilgjengelige automater er en nødvendighet

Jeg ønsker å betale, jeg vil bidra, men jeg når ikke opp. Mitt liv er preget av mye aktivitet. Som rullestolbruker er det fort gjort å oppdage mangelen på tilrettelegging, i et travelt hverdagsliv der det er avgjørende å komme seg fra A til B.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Ny rettleiar for deg som eig ein automat

Ein universelt utforma og utplassert automat aukar sjansane for at alle som ønskjer å bruke automatar kan lukkast. Korleis du gjer det, ser du i den nye rettleiaren vår.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Din automat - ditt ansvar

Det er ikkje greitt at nokre brukarar ikkje rekk opp til automaten fordi den står for høgt, eller at brukarar med barnevogn eller i rullestol ikkje kjem seg fram til automaten. Du som eig ein butikk, eller ein kiosk eller har ei verksemd som har ein sjølvbeteningsautomat, du må kjenne til krava om universell utforming.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

En skole for alle

I Norge ønsker vi et samfunn der alle kan delta – også på nett. Derfor bør alle barn kunne delta i den digitale skoledagen.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

7 grunnar til universell utforming

Her er sju grunnar til leiarar og medarbeidarar i offentleg sektor om kvifor dei skal tenke på universell utforming. Frå no. Det gjeld dykk alle som jobbar med web.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Web, dysleksi og språkvanskar

Vi snakkar ofte om at ei universelt utforma nettside er til hjelp for personar med dysleksi og lese- og skrivevanskar. Men vi får ofte spørsmål om lovkrava til universell utforming eigentlig dekker dette. Ja, det gjer dei. Vi oppsummerer derfor her kva vi brukar å svare på det.

Profilbilde av David Berman

7 Reasons Why Every Web Professional Should Care About Accessibility

When we think of disabilities, most tend to think about the extremes. Yet most disabilities are more subtle, more temporary, and most of us have them. Here’s seven reasons why every communications professions should care accessibility.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Malins hjørne - GAAD, film, Twitterchat og EU

I dag bloggar eg om fleire saker som er verd å få med seg i dag og framover. I dag er det Global Accessibility Awareness Day (GAAD) for femte år på rad og du kan mellom anna følgje med på webinar heile døgnet. På tirsdag kveld kan du høyre og sjå meg på videointervju på Twitter, og i EU er det lagt fram eit forslag til direktiv om tilgjengelgeheit på web, samt på varer og tenester.

Portrettbilde av Torhild Brudvik

Film og tips om universell utforming - sjå, les og kom i gang

Vi er glade for å kunne lansere filmen vår med 24 tips om universell utforming for nettredaktør, designer og utvikler. Filmen er ein kort teiknefilm med konkrete tips til korleis du jobbar med universell utforming. Den gir ikkje alle svar, men er ein introduksjon som hjelper deg på veg.

Sider