Portrettbilde av gjestebloggar Helga Norland

Gjesteblogg: Det vakre i å nå frem til alle med ditt budskap

Lær å se det vakre i å nå alle med ditt budskap. Ikke bare lag et design som er vakkert å se på, sier Helga som er svaksynt. Les om hvordan hun opplever digitale tjenester i hverdagen og hennes råd til utviklere og designere.

Portrettbilde av Einar G. Fauske sittende ved PC

Gjesteblogg: Synshemmet på nett

Det viktigste for at en nettside skal være mest mulig brukervennlig for en synshemmet person, er etter min mening at innholdet skal være presentert på en måte som gjør det enkelt å få omdannet til lyd ved hjelp av syntetisk taleprogramvare. Universell utforming er nødvendig.

Morten Buan, forbundsleder i HLF

Gjesteblogg: Teksting er bra for alle!

Når temaet er universell utforming av IKT, tenker mange på blinde som ikke kan se skjermen, eller på personer med motorikkproblemer som ikke kan bruke tastatur og mus på vanlig måte. Det er likevel en stor gruppe som ofte glemmes, som også har behov for tilgjengelige nettsider.

Portrett av Malin Rygg

Tilsyn med nettsider - kan du etterprøve våre funn?

Sist veke fekk vi eit spørsmål på Twitter om i kva grad det er mogleg å etterprøve vurderingar og resultat som vi gjer under ein kontroll av universell utforming med ei verksemd si nettløysing. Her er svaret og kva vi gjorde med det.

Cathrine von Porat

Lager du innhold for nettsider?

Hvorfor ikke bruke en rolig stund til å ta kortversjonen av e-læringskurset om universell utforming? Da lærer du hvordan du lager innhold som fungerer for flest mulig.

Bilde av Sindre Säfvenbom, tekstforfatter

Universell utforming og utdanning - et godt sted å starte

Jobber du i skole- og utdanningssektoren med publisering av innhold på nettsider? Da må du sørge for at innholdet er universelt utformet. I denne bloggen har vi samlet litt av vårt veiledningsstoff for å hjelpe deg i gang.

Portrett av Malin Rygg

Tilsynets metode blir allemannseige

I dag lanserer vi ein ny rapport som beskriv metoden vår for å sjekke om ei nettside er universelt utforma. Den kan du gjerne lese for å teste di eiga løysing også.

Portrett av Malin Rygg

Tenk på eleven

Elevar står i startgropa i livet. Det å få delta og gjennomføre skulegangen, levere lekser, oppgåver, leveringar og gruppearbeid er viktig for den enkelte og det er viktig for skulen. Eg ser at utanforskapen er stor når du ikkje får gjere dette på lik linje med dei andre.

Portrett av Malin Rygg

Bevegelse i samfunnet med universell utforming

Denne veka var eg på konferansen Mangfoldsledelse 2018. Eg snakka om korleis universell utforming bevegar samfunnet og ga fem grunnar til kvifor universell utforming er nødvendig.

Sider