Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Lær med oss på nett!

Snart gjeld universell utforming enno fleire nettstader. Er du klar? Viss nei, bli med og lær med oss på nett!

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Tre råd om universell utforming

I dag er eg i Trondheim og skal snakke til over 400 påmeldte til Kommunikasjonsforeningen sitt årlege Høstseminaret. Eg skal gi tre gode råd om universell utforming av nettsider.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Filmar på norsk om standard for universell utforming

I Norge skal alle nettløysingar, appar og automatar følge krav til universell utforming. Er du innkjøpar, må du derfor vite litt om korleis du set krav til universell utforming i di anskaffing.

Portrettbilde av Ida Dignes

Tilgjengelige automater er en nødvendighet

Jeg ønsker å betale, jeg vil bidra, men jeg når ikke opp. Mitt liv er preget av mye aktivitet. Som rullestolbruker er det fort gjort å oppdage mangelen på tilrettelegging, i et travelt hverdagsliv der det er avgjørende å komme seg fra A til B.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Ny rettleiar for deg som eig ein automat

Ein universelt utforma og utplassert automat aukar sjansane for at alle som ønskjer å bruke automatar kan lukkast. Korleis du gjer det, ser du i den nye rettleiaren vår.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Din automat - ditt ansvar

Det er ikkje greitt at nokre brukarar ikkje rekk opp til automaten fordi den står for høgt, eller at brukarar med barnevogn eller i rullestol ikkje kjem seg fram til automaten. Du som eig ein butikk, eller ein kiosk eller har ei verksemd som har ein sjølvbeteningsautomat, du må kjenne til krava om universell utforming.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

En skole for alle

I Norge ønsker vi et samfunn der alle kan delta – også på nett. Derfor bør alle barn kunne delta i den digitale skoledagen.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

7 grunnar til universell utforming

Her er sju grunnar til leiarar og medarbeidarar om kvifor dei skal tenke på universell utforming. Frå no. Det gjeld dykk alle som jobbar med web.

Sider