Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Din automat - ditt ansvar

Det er ikkje greitt at nokre brukarar ikkje rekk opp til automaten fordi den står for høgt, eller at brukarar med barnevogn eller i rullestol ikkje kjem seg fram til automaten. Du som eig ein butikk, eller ein kiosk eller har ei verksemd som har ein sjølvbeteningsautomat, du må kjenne til krava om universell utforming.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

En skole for alle

I Norge ønsker vi et samfunn der alle kan delta – også på nett. Derfor bør alle barn kunne delta i den digitale skoledagen.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

7 grunnar til universell utforming

Her er sju grunnar til leiarar og medarbeidarar om kvifor dei skal tenke på universell utforming. Frå no. Det gjeld dykk alle som jobbar med web.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Web, dysleksi og språkvanskar

Vi snakkar ofte om at ei universelt utforma nettside er til hjelp for personar med dysleksi og lese- og skrivevanskar. Men vi får ofte spørsmål om lovkrava til universell utforming eigentlig dekker dette. Ja, det gjer dei. Vi oppsummerer derfor her kva vi brukar å svare på det.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

GAAD, film, Twitterchat og EU

I dag bloggar eg om fleire saker som er verd å få med seg i dag og framover. I dag er det Global Accessibility Awareness Day (GAAD) for femte år på rad og du kan mellom anna følgje med på webinar heile døgnet. På tirsdag kveld kan du høyre og sjå meg på videointervju på Twitter, og i EU er det lagt fram eit forslag til direktiv om tilgjengelgeheit på web, samt på varer og tenester.

Portrettbilde av Torhild Brudvik

Film og tips om universell utforming - sjå, les og kom i gang

Vi er glade for å kunne lansere filmen vår med 24 tips om universell utforming for nettredaktør, designer og utvikler. Filmen er ein kort teiknefilm med konkrete tips til korleis du jobbar med universell utforming. Den gir ikkje alle svar, men er ein introduksjon som hjelper deg på veg.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Klokkeklart har sjekka uu.difi.no

Difi setter pris på engasjement og debatt omkring temaet universell utforming. Derfor er vi takknemlige for en ekstern gjennomgang av våre nettsider som gir innsyn i forskjellige metoder å teste på, samt synspunkt på hva som er beste praksis når det kommer til utformingen av en nettside.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Malins hjørne - Bli betre på universell utforming

Vi veit at mange allereie jobbar godt med universell utforming, men målinga vår syner at me har framleis ein veg å gå for at nettsidene våre skal vere like gode å bruke for alle.

Sider