Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Web, dysleksi og språkvanskar

Vi snakkar ofte om at ei universelt utforma nettside er til hjelp for personar med dysleksi og lese- og skrivevanskar. Men vi får ofte spørsmål om lovkrava til universell utforming eigentlig dekker dette. Ja, det gjer dei. Vi oppsummerer derfor her kva vi brukar å svare på det.

Profilbilde av David Berman

7 Reasons Why Every Web Professional Should Care About Accessibility

When we think of disabilities, most tend to think about the extremes. Yet most disabilities are more subtle, more temporary, and most of us have them. Here’s seven reasons why every communications professions should care accessibility.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

GAAD, film, Twitterchat og EU

I dag bloggar eg om fleire saker som er verd å få med seg i dag og framover. I dag er det Global Accessibility Awareness Day (GAAD) for femte år på rad og du kan mellom anna følgje med på webinar heile døgnet. På tirsdag kveld kan du høyre og sjå meg på videointervju på Twitter, og i EU er det lagt fram eit forslag til direktiv om tilgjengelgeheit på web, samt på varer og tenester.

Portrettbilde av Torhild Brudvik

Film og tips om universell utforming - sjå, les og kom i gang

Vi er glade for å kunne lansere filmen vår med 24 tips om universell utforming for nettredaktør, designer og utvikler. Filmen er ein kort teiknefilm med konkrete tips til korleis du jobbar med universell utforming. Den gir ikkje alle svar, men er ein introduksjon som hjelper deg på veg.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Klokkeklart har sjekka uu.difi.no

Difi setter pris på engasjement og debatt omkring temaet universell utforming. Derfor er vi takknemlige for en ekstern gjennomgang av våre nettsider som gir innsyn i forskjellige metoder å teste på, samt synspunkt på hva som er beste praksis når det kommer til utformingen av en nettside.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Malins hjørne - Bli betre på universell utforming

Vi veit at mange allereie jobbar godt med universell utforming, men målinga vår syner at me har framleis ein veg å gå for at nettsidene våre skal vere like gode å bruke for alle.

Portrettbilde av Torhild Brudvik

Tenk på tilgjengelegheit på nett i dag

Tenk på tilgjengelegheit på nett i dag! Den tredje torsdagen i mai kvart år markerer web-utviklarar over heile verda Global Accessibility Awareness Day - Internasjonal dag for merksemd rundt tilgjengelegheit.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Malins hjørne - Kommunar, Facebook og universell utforming

Rapporten "Sosiale kommuner og universell utforming" konkluderer med at Kommune-Norge sin bruk av offisielle Facebook-sider bryt med diskrimineringslova. I dag bloggar eg om korleis vi i tilsynet ser på dette i lys av regelverket for universell utforming av IKT.

Sider