Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Filmar på norsk om standard for universell utforming

I Norge skal alle nettløysingar, appar og automatar følge krav til universell utforming. Er du innkjøpar, må du derfor vite litt om korleis du set krav til universell utforming i di anskaffing.

Portrettbilde av Ida Dignes

Tilgjengelige automater er en nødvendighet

Jeg ønsker å betale, jeg vil bidra, men jeg når ikke opp. Mitt liv er preget av mye aktivitet. Som rullestolbruker er det fort gjort å oppdage mangelen på tilrettelegging, i et travelt hverdagsliv der det er avgjørende å komme seg fra A til B.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Ny rettleiar for deg som eig ein automat

Ein universelt utforma og utplassert automat aukar sjansane for at alle som ønskjer å bruke automatar kan lukkast. Korleis du gjer det, ser du i den nye rettleiaren vår.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Din automat - ditt ansvar

Det er ikkje greitt at nokre brukarar ikkje rekk opp til automaten fordi den står for høgt, eller at brukarar med barnevogn eller i rullestol ikkje kjem seg fram til automaten. Du som eig ein butikk, eller ein kiosk eller har ei verksemd som har ein sjølvbeteningsautomat, du må kjenne til krava om universell utforming.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

En skole for alle

I Norge ønsker vi et samfunn der alle kan delta – også på nett. Derfor bør alle barn kunne delta i den digitale skoledagen.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

7 grunnar til universell utforming

Her er sju grunnar til leiarar og medarbeidarar om kvifor dei skal tenke på universell utforming. Frå no. Det gjeld dykk alle som jobbar med web.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Web, dysleksi og språkvanskar

Vi snakkar ofte om at ei universelt utforma nettside er til hjelp for personar med dysleksi og lese- og skrivevanskar. Men vi får ofte spørsmål om lovkrava til universell utforming eigentlig dekker dette. Ja, det gjer dei. Vi oppsummerer derfor her kva vi brukar å svare på det.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

GAAD, film, Twitterchat og EU

I dag bloggar eg om fleire saker som er verd å få med seg i dag og framover. I dag er det Global Accessibility Awareness Day (GAAD) for femte år på rad og du kan mellom anna følgje med på webinar heile døgnet. På tirsdag kveld kan du høyre og sjå meg på videointervju på Twitter, og i EU er det lagt fram eit forslag til direktiv om tilgjengelgeheit på web, samt på varer og tenester.

Sider