Portrettbilde av Torhild Brudvik

Film og tips om universell utforming - sjå, les og kom i gang

Vi er glade for å kunne lansere filmen vår med 24 tips om universell utforming for nettredaktør, designer og utvikler. Filmen er ein kort teiknefilm med konkrete tips til korleis du jobbar med universell utforming. Den gir ikkje alle svar, men er ein introduksjon som hjelper deg på veg.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Klokkeklart har sjekka uu.difi.no

Difi setter pris på engasjement og debatt omkring temaet universell utforming. Derfor er vi takknemlige for en ekstern gjennomgang av våre nettsider som gir innsyn i forskjellige metoder å teste på, samt synspunkt på hva som er beste praksis når det kommer til utformingen av en nettside.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Malins hjørne - Bli betre på universell utforming

Vi veit at mange allereie jobbar godt med universell utforming, men målinga vår syner at me har framleis ein veg å gå for at nettsidene våre skal vere like gode å bruke for alle.

Portrettbilde av Torhild Brudvik

Tenk på tilgjengelegheit på nett i dag

Tenk på tilgjengelegheit på nett i dag! Den tredje torsdagen i mai kvart år markerer web-utviklarar over heile verda Global Accessibility Awareness Day - Internasjonal dag for merksemd rundt tilgjengelegheit.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Malins hjørne - Kommunar, Facebook og universell utforming

Rapporten "Sosiale kommuner og universell utforming" konkluderer med at Kommune-Norge sin bruk av offisielle Facebook-sider bryt med diskrimineringslova. I dag bloggar eg om korleis vi i tilsynet ser på dette i lys av regelverket for universell utforming av IKT.

Portrettbilde av Torhild Brudvik

Nederland og universell utforming av IKT

Universell utforming av IKT er eit internasjonalt fagområde og det er viktig for oss i tilsynet å halde kontakt med andre land og utveksle erfaringar. Nederland jobbar målbevisst med fagområdet, men har ikkje eit lovverk slik som i Norge. I mars reiste tilsynet i Difi til Nederland og vi deler her erfaringane våre frå dette besøket.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Malins hjørne - Digitale barrierar i Norge

I haust gjennomførte vi ei større statusmåling for å sjekke dei digitale barrierane i Norge. Vi testa eit utval av verksemder i både offentleg og privat sektor, totalt 304 verksemder. Gjennom over 14 000 enkelttestar avdekka vi kva barrierar som peikar seg ut på norske nettsider. Dette fortalte vi om i går på Funka sine Tilgjengelegheitsdagar i Stockholm.

Portrettbilde av Anders Kjønnøy

Universell utfordring i praksis

I utgangspunktet hadde vi mangelfull fokus på tilgjengelighet. Som webutviklere tenker man lett at så lenge man lager ryddig og velstrukturert HTML-kode, går resten av seg selv. Da bør hjelpemidler som skjermlesere og leselister klare resten av jobben. Men så enkelt er det ikke.

Sider