Portrettbilde av Torhild Brudvik

Roadshow i gang

I dag er første dag på roadshow. Vi startar i dag i på Oslo Plaza, det er god stemning og vi har i dag nærmare 170 påmeldte.

Portrett av Ida Aalen

Eldrebølge på nett

Hver eneste uke ringer journalister meg med spørsmål preget av bekymring eller fascinasjon over barn og ungdoms internettbruk. Men hvorfor ringer ingen og spør om pensjonistene? Om man fortsetter å lage nettsider som kun passer 15-åringer med perfekt syn og hørsel og pinsettmotorikk, går man ikke bare glipp av kunder. Det er dyrt om folk må ringe eller sende brev i stedet for å kunne løse ting på egen hånd på nett.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Malins hjørne - kva skrifttype kan vi bruke?

Kva skrifttype skal du velje for å sikre at teksten blir mest mogleg leseleg? Det er ingen krav i lovverket om kva skrifttypar du bør bruke, og standarden som er lovpålagd for nettsider, WCAG 2.0, gir ingen fasit. Mange spør oss om dette og vi kan gi deg nokre råd.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Malins hjørne - må eg kjøpe ny nettside?

Vi i tilsynet får mange spørsmål av alle dykk som på ulikt vis jobbar med IKT-løysingar – anten det er med løysingar på nett eller med sjølvbetjeningsautomatar. Når eg er ute og held foredrag får eg ofte spørsmål frå salen, eller på tomannshand, og eg ser at dette ofte er spørsmål som går igjen i det de er opptekne av når de skriv til oss på uu@difi.no eller tek kontakt på telefon.

Profilbilde av Malin Rygg, leder for Tilsynet for universell utforming av IKT

Malins hjørne - kva er allmenta?

Vi i tilsynet får mange spørsmål av alle dykk som på ulikt vis jobbar med IKT-løysingar – anten det er med løysingar på nett eller med sjølvbetjeningsautomatar. Når eg er ute og held foredrag får eg ofte spørsmål frå salen, eller på tomannshand, og eg ser at dette ofte er spørsmål som går igjen i det de er opptekne av når de skriv til oss på uu@difi.no eller tek kontakt på telefon.

Forfatterinformasjon

Universell utforming er ikke fordyrende

I Aftenposten lørdag 5. april kunne vi lese at universell utforming vil gjøre anskaffelser av nye nettsider dyrere. Universell utforming har alt fordyret mange digitalprosjekter, fordi det er noe man ikke har prioritert å sjekke før i slutten av prosjektet.

Portrettbilde av Torhild Brudvik

Norge som foregangsland

Funka Nu har invitert oss til Funka sine Tilgjengelighetsdagar i Stockholm for å snakke om Norge som foregangsland på lovgjeving av universell utforming. Konferansen er den største i sitt slag i Nord-Europa og samlar om lag 300 deltakarar.

Sider