Portrett av Malin Rygg

Malins hjørne - Kommunar, Facebook og universell utforming

Rapporten "Sosiale kommuner og universell utforming" konkluderer med at Kommune-Norge sin bruk av offisielle Facebook-sider bryt med diskrimineringslova. I dag bloggar eg om korleis vi i tilsynet ser på dette i lys av regelverket for universell utforming av IKT.

Portrettbilde av Torhild Brudvik

Nederland og universell utforming av IKT

Universell utforming av IKT er eit internasjonalt fagområde og det er viktig for oss i tilsynet å halde kontakt med andre land og utveksle erfaringar. Nederland jobbar målbevisst med fagområdet, men har ikkje eit lovverk slik som i Norge. I mars reiste tilsynet i Difi til Nederland og vi deler her erfaringane våre frå dette besøket.

Portrett av Malin Rygg

Malins hjørne - Digitale barrierar i Norge

I haust gjennomførte vi ei større statusmåling for å sjekke dei digitale barrierane i Norge. Vi testa eit utval av verksemder i både offentleg og privat sektor, totalt 304 verksemder. Gjennom over 14 000 enkelttestar avdekka vi kva barrierar som peikar seg ut på norske nettsider. Dette fortalte vi om i går på Funka sine Tilgjengelegheitsdagar i Stockholm.

Portrettbilde av Anders Kjønnøy

Universell utfordring i praksis

I utgangspunktet hadde vi mangelfull fokus på tilgjengelighet. Som webutviklere tenker man lett at så lenge man lager ryddig og velstrukturert HTML-kode, går resten av seg selv. Da bør hjelpemidler som skjermlesere og leselister klare resten av jobben. Men så enkelt er det ikke.

Portrettbilde av Torhild Brudvik

Roadshow i gang

I dag er første dag på roadshow. Vi startar i dag i på Oslo Plaza, det er god stemning og vi har i dag nærmare 170 påmeldte.

Portrett av Ida Aalen

Eldrebølge på nett

Hver eneste uke ringer journalister meg med spørsmål preget av bekymring eller fascinasjon over barn og ungdoms internettbruk. Men hvorfor ringer ingen og spør om pensjonistene? Om man fortsetter å lage nettsider som kun passer 15-åringer med perfekt syn og hørsel og pinsettmotorikk, går man ikke bare glipp av kunder. Det er dyrt om folk må ringe eller sende brev i stedet for å kunne løse ting på egen hånd på nett.

Portrett av Malin Rygg

Malins hjørne - kva skrifttype kan vi bruke?

Kva skrifttype skal du velje for å sikre at teksten blir mest mogleg leseleg? Det er ingen krav i lovverket om kva skrifttypar du bør bruke, og standarden som er lovpålagd for nettsider, WCAG 2.0, gir ingen fasit. Mange spør oss om dette og vi kan gi deg nokre råd.

Sider