Forfatterinformasjon

Likeverdig tilgang til det skrevne ord - om tekst og universell utforming

Universell utforming assosieres ofte med fysisk tilgjengelighet, for eksempel til bygninger eller offentlig transport. Men tilgang til informasjon er også sentralt i dagens samfunn, og dette omfatter både den tekniske tilgjengeligheten til informasjon, som universell utforming av IKT, men også krav til utforming av informasjonen selv.

Forfatterinformasjon

Jammen ikke bare bare å være blind på Internett

Prøv å forstill deg en dag, eller en uke, eller en måned uten tilgang på nett. Jeg føler meg helt «lost» bare ved å tenke på det. Å bli utestengt fra nettet er på mange måter som å bli stengt ute fra selve samfunnet. Brukertester viser at flere store norske nettsteder ikke tilrettelegger for blinde brukere.

Forfatterinformasjon

Slik jobba eg med frontend på uu.difi.no

Universell utforming er ikkje glasuren på kaka, det er fundamentet som må vera til stades for å lukkast i webprosjektet. Diverre er det mange som fortsatt «putter på» universell utforming i slutten av eit prosjekt, og dermed trur at nettsida blir bra for alle. Vi må ha kompetanse og samarbeid på tvers av fagfelt for at ei nettside skal bli universelt utforma.

Forfatterinformasjon

Hvordan komme i gang med universell utforming?

Universell utforming og tilgjengelighet er i vinden som aldri før etter den nye forskriften om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger trådte i kraft i 1.juli. At dette området er blitt trendy er gledelig, men det er likevel mange som er usikre på hvordan de skal gripe fatt i dette i organisasjonen sin.

Forfatterinformasjon

Ikke glem innholdet!

Når forskriften om universell utforming av IKT nå (endelig) er vedtatt, er det en viktig merkedag. Den presiserer den lovfestede retten til at alle, uansett funksjonsevner, skal ha lik tilgang til IKT-løsninger, både offentlige og private. Kravene for nettsider handler om navigasjon, kontraster, tekstalternativer osv., men i liten grad om innhold og forståelighet.

Sider