Forfatterinformasjon

Hvordan komme i gang med universell utforming?

Universell utforming og tilgjengelighet er i vinden som aldri før etter den nye forskriften om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger trådte i kraft i 1.juli. At dette området er blitt trendy er gledelig, men det er likevel mange som er usikre på hvordan de skal gripe fatt i dette i organisasjonen sin.

Forfatterinformasjon

Ikke glem innholdet!

Når forskriften om universell utforming av IKT nå (endelig) er vedtatt, er det en viktig merkedag. Den presiserer den lovfestede retten til at alle, uansett funksjonsevner, skal ha lik tilgang til IKT-løsninger, både offentlige og private. Kravene for nettsider handler om navigasjon, kontraster, tekstalternativer osv., men i liten grad om innhold og forståelighet.

Sider