Presentasjoner og nett-TV

Webinar: Universell utforming av innhald

Webinaret gir deg som jobbar på universitet eller høgskule, ei oversikt over regelverk og status for universell utforming i denne sektoren. Du vil også få ei innføring i korleis du gjer tekstar, dokument, bilde og videoar tilgjengeleg for flest mogleg.

Webinar: Presentasjon av statusmålinga 2018

I dette webinaret får du resultata frå statusmålinga for universell utforming på norske nettstader. Resultata viser at det er mange digitale barrierar som gjer løysingar vanskelege å bruke. Malin Rygg presenterer hovudfunn.