Webinar om universell utforming av ikt i skolen

Du kan nå se opptak av et kort webinar vi holdt 18. juni for lærere og ikt-ansvarlige i grunnskolen og videregående.

Publisert: 01. jun 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Opptak av webinar - se lenger ned på siden.

Hvorfor skal du tenke på universell utforming av ikt-løsninger? Vi er alle forskjellige, og vi lærer på ulike måter. Digitale læremiddel har blitt et viktig tilskudd i skolen i dag. Men mange digitale læremidler er dessverre ikke tilpasset alles behov. Universell utforming handler om å ta hensyn til variasjonen blant alle elever, også elever med nedsatt funksjonsevne.

Du som lærer eller ikt-ansvarlig på skolen kan med enkle grep bidra til en mer universelt utformet skolehverdag, og det lærer du om i dette korte webinaret.

Bakgrunn

Utdannings- og opplæringssektoren er fra i år omfattet av regelverket om universell utforming av ikt. Målet er digitale løsninger som alle skal kunne bruke uansett funksjonsevne. Universell utforming er nødvendig for noen, men det er også bra for alle.

Målgruppe

Lærere og ikt-ansvarlige i grunnskole og videregående skoler, men alle interesserte er velkomne.

Følg med på våre nettsider for nye webinar for høsten 2018.

Se opptak "Webinar for lærere og ikt-ansvarlige i grunnskole og vgs", 17 min.

Dette webinaret ble sendt 18. juni 2018. Send gjerne inn spørsmål til tilsynet på uu@difi.no dersom du har spørsmål om flere webinar eller generelt om universell utforming av ikt.

 

 

Deldette