Webinar om universell utforming av ikt i skolen

Du som lærer eller ikt-ansvarlig på skolen kan med enkle grep bidra til en mer universelt utformet skolehverdag, og det lærer du om i dette korte webinaret.

Publisert: 01. jun 2018, Sist endret: 03. jul 2020

Webinaret er teksta, men du må sjølv slå på tekstfunksjonen i videoavspelaren.

Utdannings- og opplæringssektoren er fra 2018 omfattet av regelverket om universell utforming av ikt. Målet er digitale løsninger som alle skal kunne bruke uansett funksjonsevne. Universell utforming er nødvendig for noen, men det er også bra for alle.

Målgruppe

Lærere og ikt-ansvarlige i grunnskole og videregående skoler.

Dette webinaret ble sendt 18. juni 2018. 

 

 

Deldette