Webinar: Presentasjon av statusmålinga 2018

Tilsynsdirektør i Difi, Malin Rygg, presenterte resultata frå statusmålinga for universell utforming på norske nettstader i eit webinar torsdag 13. desember.

Publisert: 30. jan 2019, Sist endra: 01. feb 2019

Tilsynet gjennomførte i 2018 ei stor statusmåling for universell utforming (uu) av nettsider. I målinga testa vi 278 nettstader i privat og offentleg sektor. Tilsynsdirektør i Difi, Malin Rygg, presenterte resultata frå statusmålinga for universell utforming på norske nettstader i eit webinar torsdag 13. desember. Opptaket ser du under.

Les om resultata i vår oppsummering.

Sjå opptak av webinar

 

Sharethis