Webinar: Universell utforming av nettinnhold for lærere og ikt-ansvarlige

Sett av 15 minutter og få tips til hvordan du kan sørge for universell utforming når du legger tekst, bilde, video og dokumenter ut på en nettside.

Publisert: 04. okt 2018, Sist endret: 03. jul 2020

Webinaret er teksta, men du må sjølv slå på tekstfunksjonen i videoavspelaren.

Webinaret gir deg en kort, enkel innføring i hvorfor du skal tenke på universell utforming og tips om hva du kan gjøre selv, med enkle grep. 

Se opptak av webinar

Målgruppe

Lærere og ikt-ansvarlige i grunnskole og videregående skoler, men passer til alle som legger ut innhold på nett.

Bakgrunn

Du som er lærer har mange oppgaver. Noen av dere legger ut informasjon i skolens læringsplattform eller på skolens nettside. Det kan være tekst, bilde, video eller dokumenter. Noen ganger viser du til ulike digitale ressurser. Dette gjør du kanskje sjelden, av og til eller ofte. Hvis du legger ut informasjon på nett, så må du passe på at du har tenkt på universell utforming. Og hva betyr egentlig det?

Universell utforming handler om å ta hensyn til at vi er ulike. Nettsider, læringsplattformer og digitale læremidler er en viktig del av skolehverdagen i dag, men mye av innholdet er ubrukelig for mange. Noen kan ha lese- og skrivevansker, noen hører dårlig, har problemer med synet, har motoriske utfordringer eller har norsk som andrespråk. Universell utforming gjør innhold på nett enklere å bruke for alle.  

Mer om kravene om universell utforming av ikt kan du lese på tilsynets sider om krav og regelverk.

Deldette