Statistikk og undersøkelser

Er nettsidene til partiene på Stortinget tilgjengelige for alle?

Tilsyn for universell utforming av IKT gjennomførte i mai i 2017 en statusmåling om universell utforming av nettsidene til stortingspartiene. Hensikten med statusmåling er å undersøke om alle har like muligheter til å finne informasjon på nettsidene til de politiske partiene på Stortinget.

Tilgjengelige automater. Status for universell utforming av selvbetjeningsautomater

Tilsyn for universell utforming av IKT har gjennomført en statusmåling av et utvalg automater. Hensikten med kartleggingen var å undersøke om grunnleggende krav for å komme seg til og betjene automaten er oppfylt, og å kartlegge hvilke barrierer brukerne møter når de skal bruke en selvbetjeningsautomat. Vår kartlegging viser at selvbetjeningsautomater ikke er tilgjengelige for alle.

Digitale barrierar på norske nettstader 2014

Rapporten handlar om statusmålinga som tilsyn for universell utforming av IKT gjennomførte hausten 2014. Dette er ei måling av status for universell utforming blant vel 300 verksemder i ulike næringsgrupper i privat og offentleg sektor.