Statistikk og undersøkelser

Statusmåling 2018 - Oppsummering

Tilsynet har målt status for universell utforming (uu) av 278 nettstader i privat og offentleg sektor. Det er gjennomført 26 818 enkelttestar. I alt 60 prosent av testane gir resultat som indikerer samsvar med krav til universell utforming av ikt.

Statusmåling 2018 - Samla resultat per verksemd

Tilsynet har målt status for universell utforming (uu) av 278 nettstader i privat og offentleg sektor. Beste nettstad hadde 92 prosent av testane i samsvar med krav til universell utforming av ikt. Det svakast resultatet er 34 prosent samsvar. Sjå tabell som viser samla resultat for kvar av nettstadene her.

Er nettsidene til partiene på Stortinget tilgjengelige for alle?

Tilsyn for universell utforming av IKT gjennomførte i mai i 2017 en statusmåling om universell utforming av nettsidene til stortingspartiene. Hensikten med statusmåling er å undersøke om alle har like muligheter til å finne informasjon på nettsidene til de politiske partiene på Stortinget.

Tilgjengelige automater. Status for universell utforming av selvbetjeningsautomater

Tilsyn for universell utforming av IKT har gjennomført en statusmåling av et utvalg automater. Hensikten med kartleggingen var å undersøke om grunnleggende krav for å komme seg til og betjene automaten er oppfylt, og å kartlegge hvilke barrierer brukerne møter når de skal bruke en selvbetjeningsautomat. Vår kartlegging viser at selvbetjeningsautomater ikke er tilgjengelige for alle.

Digitale barrierar på norske nettstader

Rapporten handlar om statusmålinga som tilsyn for universell utforming av IKT gjennomførte hausten 2014. Dette er ei måling av status for universell utforming blant vel 300 verksemder i ulike næringsgrupper i privat og offentleg sektor.